📖Cryptowoordenboek

Gemakkelijk naslagwerk met de meest voorkomende termen. Je kunt door in de kleine kolom rechts te scrollen, sneller naar de term gaan die je zoekt.

2FA (Two Factor Authentication)

Dit is een beveiligingsmaatregel door middel van een extra controle naast je gebruikersnaam en wachtwoord. Meestal in de vorm van een code of vingerafdruk. In veel gevallen wordt het account gekoppeld aan een mobiel telefoonnummer of een speciale authenticatie app. Een 2FA kan ook bestaan uit het sturen van een bevestiging-email naar je email adres.

51%

Zodra er meer dan de helft van de computerkracht die aan het mijnen is op een netwerk, door 1 enkele persoon of groep gebruikt wordt, dan is dat een 51% aanval.

52-weeks Hoog/Laag

Een 52-weeks Hoog Laag is de hoogste en de laagste prijs in de markt over de afgelopen 52 weken of in 1 jaar.

80/20 Regel (Pareto Principe)

de 80/20 regel, die ook wel het Pareto Principe genoemd wordt, zegt dat 20% van jouw acties op je account voor 80% van het resultaat zorgen.

Abenomie

Abenomie is een economische strategie die geimplementeerd is door Shinzo Abe uit Japan, and is gebaseerd op drie peilers. Monetair besluit, fiscale stimulans en structurele hervormingen.

Abstract

Een ‘abstract’ is een samenvatting van een (technisch) document. Een logische plek is het begin van een ‘whitepaper’ om deze in het kort te beschrijven.

Acceptatie Risico

Ook bekend onder Risico Acceptatie, is een risicomanagement strategie die door bedrijven gehanteerd wordt, gekoppeld aan bepaalde events in plaats van gekoppeld aan investeringen. Om zo winst te pakken.

Accreditatie

Bevestiging/Goedkeuring. Dat kan op heel veel zaken van toepassing zijn. Een document, een investeerder, een bevestiging van een overboeking in de blockchain. Dat worden allemaal wel eens Accreditaties genoemd.

Account

Om in te kunnen loggen op een website of computer heb je een account nodig. Dit bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. In de cryptocurrency wereld volstaat normaliter een private key om in te loggen op de wallet.

Accumulatiefase (BTC)

Een fase in de levenscyclus van Bitcoin waarin het percentage van de totale voorraad BTC dat gedurende ten minste vijf jaar niet is verplaatst, een hoogtepunt bereikt. Tijdens deze fase tonen investeerders een toenemende interesse in het vergaren van Bitcoin, wat resulteert in een accumulatie van de digitale valuta. Het fenomeen wordt vaak geïnterpreteerd als een indicatie van bullish sentiment onder investeerders, waarbij zij verwachten dat de waarde van Bitcoin op lange termijn zal stijgen.

Activa-Indices

Activa-indices zijn financiële instrumenten die gebruikt worden om de prestaties en trends van verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, en grondstoffen, te meten en te volgen. Deze indices worden samengesteld door het combineren van de waarden van specifieke activa binnen een bepaalde markt of sector, waardoor ze een representatieve benchmark vormen voor die specifieke activaklasse. Activa-indices worden gebruikt door beleggers en financiële professionals om inzicht te krijgen in de algemene prestaties van de markt en om te vergelijken hoe individuele activa of portefeuilles presteren ten opzichte van de bredere markt.

Address

Een address is vergelijkbaar met een bankrekeningnummer. Het is een unieke verzameling van cijfers en letters. Deze identificatiecode heb je nodig om een blockchain transactie uit te kunnen voeren en is uniek voor elke eigenaar.

Addy

ADDY wordt gebruikt voor “Address”.

AES256 (Asymmetric Key Algorithm)

AES staat voor Advanced Encryption Standard en 256 staat voor de sleutelgrootte (lengte) van 256-bit. AES is een versleutelingstechniek, die wordt gebruikt om gegevens te versleutelen en wordt gebruikt in de meeste moderne versleutelingsprotocollen en -technologieën. SSL is een voorbeeld van een dergelijke technologie. Het wordt ook gebruikt in algoritmen die van toepassing zijn op blockchain, zoals bijvoorbeeld Bitcoin (SHA-256).

Een affiliate-link is een specifieke URL die een speciale en meestal unieke identificatie bevat. Deze URL kan worden verkregen wanneer een website een ‘affiliate programma’ aanbiedt. Het delen van een affiliate link maakt het mogelijk voor de website om het verkeer dat u heeft gegenereerd vast te leggen. Dit wordt meestal gecompenseerd met geld, credits of munten.

AFK

Away From Keyboard; gebruikt op sociale media platforms waar gebruikers hun handelsactiviteit delen, maar alleen berichten willen ontvangen terwijl ze ingelogd zijn op hun account (en niet weg zijn om andere dingen te doen). AFK's handelen meestal voor langere periodes dan degenen die actief zijn op hun feeds. Het wordt doorgaans ook gebruikt om iemand online te vertellen dat je even van je toetsenbord weg bent.

Agreement Ledger

Een "Agreement Ledger" is een vorm van grootboek waarin alle contracten tussen partijen worden vastgelegd. Iedereen in het cryptonetwerkt kan via dat Ledger de vastgelegde informatie raadplegen.

Airdrop

Een airdrop is een manier om coins te verspreiden. Eindgebruikers kunnen deze over het algemeen gratis krijgen of in ruil voor een kleine taak, zoals het inschrijven op een nieuwsbrief, een tweet versturen of andere mensen uitnodigen via een persoonlijke affiliate link.

Air Gapping

De handeling waarbij digitale informatie of machines worden geisoleerd van het internet om ongeoorloofde toegang te voorkomen en om de veiligheid te verhogen.

Algorithm/ Algoritme

Het ‘algorithm’ of algoritme in het Nederlands is een manier om een taak op te lossen met behulp van gegevensverwerking en door middel van berekeningen. Er zijn verschillende soorten algoritmen in gebruik door blockchains.

Alphanumeric

Alfanumeriek is iets, zoals een code of wachtwoord, dat bestaat uit zowel letters als cijfers.

Altcoin

Alle cryptomunten die intussen bestaan naast Bitcoin.

AMA

AMA is de afkorting voor ‘Ask Me Anything’. Dit refereert aan een set vragen, die gesteld kunnen worden aan een persoon of team. Binnen de cryptowereld is dit een veelgebruikte methode om vragen vanuit de community te beantwoorden. De antwoorden kunnen via een Youtube livestream gegeven worden, maar ook schriftelijk in een blogpost of op Reddit.

AMM

Een geautomatiseerde marktmaker (AMM) is het onderliggende protocol wat alle gedecentraliseerde beurzen (DEX's) aanstuurt. Simpel gezegd, het zijn autonome handelsmechanismen die de noodzaak van gecentraliseerde beurzen en gerelateerde market-making-technieken elimineren.

Anonymous/Anoniem

Anonymous is het engelse woord voor anoniem. Binnen de blockchainwereld is dit een belangrijk thema. Zo zijn Bitcoin transacties tot op zekere hoogte anoniem, maar de transacties zijn blijvend zichtbaar in de blockchain. Uiteindelijk zal het gekoppeld kunnen worden aan een persoon. Dit heeft geleid tot het ontstaan van privacy coins, zoals bijvoorbeeld Monero en PivX. Anonymous kan ook betrekking hebben tot een internationale groep van activisten en ‘hacktivisten’, die in de afgelopen jaren verschillende (DDOS) aanvallen hebben gepleegd op websites van instanties en overheden.

Anti-Money Laundering [AML] AML5

AML is de afkorting voor ‘anti-money laundering’. AML staat voor het beleid en de wet- en regelgeving omtrent het witwassen van geld. Hiermee wordt voorkomen dat illegaal verkregen fondsen worden omgezet naar een legale variant. Binnen de cryptowereld is het niet meer ongebruikelijk dat er AML technieken gebruikt worden door exchanges en wallets. Deze term wordt vaak gebruikt geschreven als AML/KYC, waarbij KYC staat voor ‘Know your customer’. (oftwel Ken Uw Klant)

Ape (aping)

In de cryptocurrency scene verwijst ‘aping’ of ‘ape’ naar het innemen van een positie in een coin. Het is een slang term die veel gebruikt wordt in chats en op Twitter. Bijvoorbeeld ‘What coin are you aping into?’ zou betekenen ‘Welke coin ben je aan het kopen?

API (Application Programming Interface)

Gedeelte van een op afstand bestuurbare software dat op verzoek informatie opvraagt, verstuurt en daarop reageert. Hoe je de software van Trad3s kunt koppelen or middel van een API vind je hier: https://youtu.be/4hOBxYprQ2U.

APY

APY is kort voor ‘annual percentage yield’, wat het totale rendement is dat wordt verdiend op rentedragende activa of een spaarrekening. Bij de projectie van het APY-percentage zal ook rekening worden gehouden met de opgelopen rente gedurende het jaar. Met een APY van 5% zal een inleg van $100 na precies één jaar $105 zijn.

Arbitrage

Arbitrage kan plaatsvinden op het moment dat er een verschil van prijs van een coin zit tussen exchange A en exchange B. Een handelaar die hier op inspeelt wordt ook wel een arbitrage handelaar genoemd. Wij hebben bij Trad3s.com jaren lang geprobeerd deze om te zetten in financieel gewin, het lijkt echter onhaalbare kaart.

Ashdraked

Ashdraked betekent dat iemand al zijn geld is verloren aan een bepaalde positie.

ASIC (Application Specific Integrated Circuits)

Hardware processors die slechts één taak kunnen uitvoeren, maar dat veel sneller kunnen doen dan de normale CPU’s die je ook terugvindt in je computer.

Asymmetric Key Algorithm

AKA staat voor Asymmetric Key Algorithm. Dit is een cryptografisch systeem dat gebruikt maakt van een ‘pair of keys’, de zogeheten ‘public key’ (publiek) en de ‘private key’ (privé) . De publieke sleutel is benodigd voor beide partijen om een transactie uit te kunnen voeren. De privé sleutel is alleen bekend bij de eigenaar en fungeert als authenticatiemethode voor het verkrijgen van toegang tot de coins op het publieke adres.

ATH (All time high)

De hoogste prijs die een munt tot nu toe heeft behaald.

Attestation Ledger

In dit register, worden verklaringen vastgelegd, inclusief de daarbijbehorende contracten en bewijslast.

ATL

ATL staat voor ‘all-time-low’ en is het tegenovergestelde van ATH, oftewel ‘all-time-high’. ATL wordt gebruikt om aan te geven dat de koers van een coin of de gehele wallet van een persoon op het laagste niveau ooit staat qua waarde.

Atomic Swap

Een technology die een gebruiker in staat stelt om twee verschillende coins direct voor elkaar om te wisselen zonder een derde partij of tussenpersoon.

Audit

Een audit is een officieel onderzoek van de boekhouding van een organisatie. De administratie van de organisatie wordt onderzocht en gecontroleerd of het een eerlijke en accurate weergave is van de gedane transacties. Dit wordt normaliter uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Als het door medewerkers zelf gedaan wordt is er sprake van een interne audit. Binnen Trad3s.com werken we aan verschillende certificeringen die jaarlijkse audits met zich meebrengen.

Autonome Decentrale Organisatie ADO

Is een organisatie die de blockchain gebruikt voor het afwikkelen van transacties.

Bag Holder

Een bag holder is iemand een positie in een bepaalde coin heeft, die niet veel meer waard is. Vaak gaat dit gepaard met de hoop dat deze positie toch nog een keer wat waard wordt.

BCC (Bitconnect)

BCC is de afkorting voor de digitale valuta BitConnect, die zijn toepassing vindt in de Blockchain voor de markten voor wetenschap en gezondheidszorg.

Bear / Bearish

Een ‘bearish’ markt betekent dat de complete (crypto) markt zich in een neerwaartse spiraal bevindt. Het tegenovergestelde van ‘bearish’ wordt ‘bullish’ genoemd.

Bear flag

Een ‘bear flag’ is een indicatie op de prijsgrafiek dat de markt waarschijnlijk een neerwaartse trend gaat inzetten. Dit is het tegenovergestelde van een ‘bull flag’.

Bear Trap

Een ‘bear trap’ is het tegenovergestelde van een ‘bull trap’. Hier is sprake van wanneer er valse signalen op de prijsgrafiek zijn dat er een downtrend aankomt. Dit kan voor traders een trigger zijn om een short positie in te namen. Echter zal de prijs weer gaan stijgen en zodoende zijn de handelaren in de val gelokt en verliezen ze geld met hun short posities.

Bearwhale

Een ‘bear whale’ is iemand met zeer grote positie in een coin, maar een ‘bearish’ visie heeft. De bear whale zal iedere kans pakken om plukjes van zijn positie te verkopen en dat voorkomt dat de prijs flink kan stijgen.

BECH32

Bech32 is een Bitcoin ‘Segwit’ adresformaat. Deze adressen beginnen altijd met ‘bc1’ en zodoende zijn bech32-adressen ook wel bekend geworden als bc1-adresssen. Het formaat is nog niet erg breed geïmplementeerd in wallets, waardoor het afgeraden wordt om het te gebruiken tot die situatie verandert.

Beveiliging

Blockchain-beveiliging gaat over het begrijpen van blockchain-netwerkrisico's en het beheren ervan. Het plan om de beveiliging op deze controles te implementeren, vormt een blockchain-beveiligingsmodel. Creëer een blockchain-beveiligingsmodel om ervoor te zorgen dat alle maatregelen aanwezig zijn om uw blockchain-oplossingen adequaat te beveiligen. Bij het onderzoeken van een nieuwe munt check ook altijd even het beveiligingsmodel ervan.

Bevestiging

Betekent dat een transactie is geverifieerd door het netwerk en (bijna) niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Transacties ontvangen een bevestiging wanneer deze in een blok zijn opgenomen en voor elk volgende blok. Eén bevestiging is behoorlijk veilig voor alledaagse transacties met lage bedragen. Voor hogere bedragen, bijvoorbeeld €1000 en hoger, zou u kunnen wachten op 6 of meer bevestigingen. Met elke bevestiging wordt het risico van terugdraaien exponentieel kleiner.

BFA (Brute Force Attack)

Is een methode om geheime en versleutelde informatie te verkrijgen door het uitproberen van elke mogelijke unieke sleutel die het beveiligingssysteem ontgrendelt. Vaak worden hier zware computers met hoge processorsnelheid voor ingezet.

Billion

Een ‘billion’ in het Engels is in het Nederlands een miljard en in getallen 1.000.000.000. Omdat dit zo’n groot getal is, kun je ook zeggen dat het duizend miljoen is. Dat is voor de meeste mensen een begrijpelijker getal. Alle coins in de top 10 hebben een marktkapitalisatie van meer dan miljard.

BIP (Bitcoin Improvement Proposal)

BIP is de afkorting van ‘Bitcoin Improvement Proposal’. Dit is een gestandaardiseerde manier om functies en overige zaken, zoals bijvoorbeeld design issues, te introduceren. Vanwege het decentrale karakter van Bitcoin en dus het ontbreken van een formele structuur wordt dit systeem gehanteerd om Bitcoin goed onderbouwd en met consensus te verbeteren.

Bit

Is een algemene eenheid die gebruikt wordt om een sub-eenheid aan te duiden van een Bitcoin - 1.000.000 bits is gelijk aan 1 Bitcoin (BTC of ₿) Deze eenheid is meestal makkelijker voor het bepalen van de prijs van fooien, goederen en diensten. In de volksmond noemt met dit ook Satoshi.

Bitcoin

De eerste en meest populaire cryptocurrency gebaseerd op decentrale grootboek opslag in de blockchain.

Bitcoin-adres(s)

Een Bitcoin-adres is vergelijkbaar met een huis- of e-mailadres. Het is het enige wat u aan anderen hoeft te geven om hen in staat te stellen betalingen via Bitcoin aan u te sturen. Een belangrijk verschil is echter dat elk adres slechts één keer voor één transactie dient te worden gebruikt.

Bitcoin ATM

Een ‘Bitcoin ATM’ is een fysieke geldautomaat waar je fiat geld om kunt wisselen voor cryptocurrencies en andersom. In dit soort automaten kun je uiteraard bitcoin krijgen, maar vaak is Ethereum of Dash ook te verkrijgen.

Bitcoin Cash (BCH)

Het resultaat van een zogenoemde ‘Hard Fork’ van Bitcoin. Bitcoin Cash (BCH) maakt het mogelijk om meer transacties per seconde genereren dan Bitcoin. In november 2018 heeft Bitcoin Cash zelf ook een ‘Hard Fork’ gehad, waaruit Bitcoin Cash SV en Bitcoin Cash ABC ontstonden.

Bitcoin Core

beschikt over één van de meest invloedrijke teams die werken aan de ontwikkeling van Bitcoin-software. Daarnaast is er een gelijknamig softwareprogramma waarmee je via een grafische interface direct kan communiceren met het Bitcoin-netwerk. Hiervoor is wel vereist dat je de gehele Blockchain hebt gedownload en gesynchroniseerd. Bitcoin Core kan je downloaden op Bitcoin.org.

Bitcoin Futures

Een Bitcoin Future is een manier om afspraken te maken over de waarde van Bitcoin over een bepaalde tijd. Twee partijen komen overeen om op een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid Bitcoin te kopen of te verkopen op een vooraf vastgestelde prijs. Wij zijn hier geen fan van, omdat het voorbij gaat aan de oorsprong van de Blockchain gedachte, het is een manier van grote financiële instellingen om de koers van Bitcoin, iedere maand te beïnvloedden.

Bitcoin-Halving / Bitcoin Halvering

Bitcoin-halving is een gebeurtenis in het Bitcoin-protocol waarbij de beloning die mijners ontvangen voor het valideren van transactieblokken wordt gehalveerd. Dit fenomeen treedt ongeveer elke vier jaar op en heeft directe invloed op het nieuwe aanbod van bitcoins dat in omloop komt.

Bij elke halvering wordt de beloning voor mijners gehalveerd, wat betekent dat ze slechts de helft van het oorspronkelijke aantal bitcoins ontvangen voor hun inspanningen. Het doel van deze halveringen is om een schaarste-effect te creëren en de totale maximale voorraad van bitcoins op 21 miljoen eenheden te beperken. Door dit mechanisme wordt de inflatie van nieuwe bitcoins verminderd naarmate het netwerk vordert.

Bitcoin-halveringen hebben historisch gezien invloed gehad op de marktdynamiek en kunnen leiden tot prijsvolatiliteit. Sommige waarnemers beschouwen halveringen als gebeurtenissen die de vraag naar bitcoins kunnen stimuleren, aangezien de aanbodgroei vertraagt, wat theoretisch een positieve invloed kan hebben op de waarde van Bitcoin.

Bitcoin Pizza

De allereerst bekende Bitcoin aankoop ooit. Toentertijd werd deze pizza voor 10.000 bitcoins aangekocht, wat hedendaags een fortuin waard zou zijn. Jaarlijks vieren we dit met Bitcoin Pizza dag op 22 mei.

Block / Blok

Een blok is een verzameling van transacties die moeten worden bevestigd en een schakel in de blokketen. Voor Bitcoin geldt dat er gemiddeld wordt elke 10 minuten een blok toegevoegd aan de blokketen - en daarmee een pakket transacties bevestigd - door middel van mijnen/mining. Dit mijnen wordt Proof of Work genoemd. Er zijn ook andere blockchains die werken op basis van Proof of Stake, hierbij worden blokken "gesmeed" in plaats van "gemijnd".

Bitgrail

‘Bitgrail’ is een Italiaanse cryptocurrency exchange. In februari 2018 hebben hackers Nano coins (voorheen bekend als RaiBlocks) gestolen met een waarde van meer dan 170 miljoen dollar.

Bitpay

Bitpay (Bitpay.com) is een Amerikaanse bitcoin betaalprovider. Het stelt (online) winkels in staat om Bitcoin en Bitcoin Cash te accepteren als betaalmiddel zonder het risico de risico’s van prijsfluctuaties. Dit wordt gerealiseerd door de betalingen direct en geautomatiseerd om te zetten naar fiatgeld.

Bittube

BitTube is een videoplatform zonder advertenties waarop makers geld kunnen verdienen met hun content. Het kan gezien worden als een alternatief voor Youtube. Soms worden video’s op Youtube gedemonetiseerd door het platform, waardoor sommigen overstappen of de video opnieuw publiceren op BiTTube.

Bitshaming

Wanneer iemand nog geen "winst" gemaakt heeft met zijn of haar cryptovaluta kan deze bespot worden door de omgeving, dan spreken we over Bitshaming.

Blockchain/ Blokketen

Is een openbaar archief van alle Bitcoin-transacties, in chronologische volgorde. De blokketen wordt gedeeld door alle Bitcoin-gebruikers. Het wordt gebruikt om de bestendigheid van Bitcoin-transacties te verifiëren en om dubbele uitgaven tegen te gaan.

Block

Een blok is een bestand waarin blockchain data zoals transacties, wordt opgeslagen. Elk blok is gebaseerd op het vorige blok, waardoor het een keten wordt. Daarom heet het ‘Blockchain’. De meeste blockchains hebben een vooraf bepaalde maximale bestandsgrootte per block. Het eerste blok in een blokketen heet het ‘genesis block’.

Block Explorer

Een ‘block explorer’ is een online dienst om blockchian transacties te verkennen. Het is meestal een website waar u alle nieuwe blokken kunt zien die worden aangemaakt. U kunt ook zoeken naar transacties en ‘wallet’ adressen. De bekendste block explorers zijn Blockchain.info voor Bitcoin en Etherscan.io voor Ethereum.

Block Height

Dit is het aantal blokken dat de afstand vormt tussen het huidige blok en het eerste blok dat ooit in een blokketen is ontstaan, het zogenaamde ‘genesis block’.

Blocktime / Bloktijd

De tijd die nodig is voor het ontcijferen van een nieuw block. Deze tijd wordt constant gehouden door het difficulty adjustment algorithm (DAA.) Voor Bitcoin is de blocktime momenteel 10 minuten. Dat wil zeggen dat er elke tien minuten een vast bepaald aantal Bitcoin worden gecreëerd.

BrightSwap

BrightSwap is een volgende generatie cross-chain DEX, aangedreven door haar eigen BrightSwap Market Maker (BMM) smart pricing algoritme, dat liquidity providers (LPs) helpt hun rendement te verhogen tot 4x, hun impermanente verliesprofiel te verbeteren wat leidt tot grotere kapitaalefficiëntie en hoge inkomsten voor LP's. Gebaseerd op het Solana protocol.

Break-Out

Wanneer de prijs plotseling doorbreekt boven de trendlijn, de verwachte prijsrange die de verschillende indicators voorspellen.

Block reward / Blok beloning

Het aantal coins dat je ontvangt als jouw computer of miner de volgende block kan ontcijferen. Block size / Blok grootte:

Het aantal transacties dat maximaal in één block kan worden opgeslagen. Hoe groter de blocksize, hoe moeilijker het wordt om een block te ontcijferen en hoe meer rekenkracht hiervoor nodig is.

Block Size

De ‘block size’ staat voor de grootte van elk ‘block’ in een blockchain. In een blockchain block worden o.a. transacties opgeslagen. Bij Bitcoin is dit gelimiteerd tot 1MB per block. Er kunnen meer transacties worden opgeslagen als er grotere ‘blocks’ zijn, wat bij veel altcoins het geval. Er kleven ook nadelen aan grote blocks, zoals de vereise opslagruimte. Daarnaast kan minder aantrekkelijk worden voor miners als de transactievergoedingen te laag worden als gevolg van de grotere blocks.

Blockchain

De blockchain is een techniek, die het mogelijk maakt om gegevens veilig gedecentraliseerd op te slaan. Deze gegevens kunnen geld zijn, maar ook andere gegevens.

Blockchain-Technologie

Blockchain is een techniek waarmee een netwerk van gebruikers gezamenlijk een database van transacties kan bijhouden. Het bijzondere is dat het moeilijk is om vals te spelen, bijvoorbeeld door dezelfde munt twee keer uit te geven.

Bollinger Band

Bollinger bands’ is gereedschap voor crypto- of beurshandelaren. De bollinger band bestaat uit drie lijnen die, meestal gebasseerd zijn op een ‘simple moving average’. De middelste lijn is een ‘simple moving average’ en de buitenste lijnen zijn een vermenigvuldiging van de middelste ‘simple moving average’.

Bot

Een ‘bot’ is een autonoom programma op een netwerk, zoals Internet, dat interactie kan hebben met systemen of gebruikers. Dit wordt vaak ontworpen om bepaalde handmatige taken te automatiseren. Bots komen veel voor in Telegram chatgroepen om spam tegen te gaan. Trad3s wordt naast trading engine ook wel tradingbot genoemd. Omdat het automatisch handelingen executeerd op het juiste moment.

Bounty program

Bounties zijn eenvoudige taken of opdrachten, die door van het team achter een coin zijn opgesteld. Dit kan heel eenvoudig zijn, zoals het lid worden van een Telegramkanaal of door te (re)tweeten. Het kan ook wat moeilijker zijn, zoals bijvoorbeeld een vertaalopdracht. De deelnemers ontvangen beloningen in de vorm van coins in ruil voor het uitvoeren van deze bounties.

Breaking

Is het proces van het vinden van zwaktes in een systeem, waardoor informatie onleesbaar wordt gemaakt en versleuteld. Er zijn verschillende vormen van Breaking waarbij een FULL Break, alle informatie onthult en een Partial Break, slechts delen van de informatie vrijgeeft.

Brute Force Attack (BFA)

Een ‘brute force attack’ is een aanval uitgevoerd door een hacker op een wachtwoord of PIN. Een geautomatiseerd script probeert zoveel mogelijk verschillende combinaties zo snel mogelijk uit te voeren tot het wachtwoord of PIN geraden is.

BTC

BTC is een algemene eenheid die gebruikt wordt om één Bitcoin (₿) aan te duiden.

BTD/BTFD (Buy the f****** dip)

BTF of BTFD staat voor ‘Koop de f****** dip’. Dit is een manier om uit te drukken dat je een ‘coin’ moet kopen als de prijs hard gezakt is. Dit wordt meestal gebruikt in chatgroepen zoals Telegram.

Bubbel / Bubble

Een bubbel is de naam voor een periode van flinke stijging van de prijzen voor de gehele economie of een deel daarvan gevolgd door een snelle ineenstoring van de prijzen. Zeepbel die uitelkaar spat.

Bull flag

Een ‘bull flag’ is een indicatie op de prijsgrafiek dat de markt waarschijnlijk een opwaartse trend gaat inzetten. Dit is het tegenovergestelde van een ‘bear flag’.

Bull market

Een ‘bull market’ is de staat van een financiële markt waarbij de koersen van effecten stijgen of naar verwachting zullen stijgen. Dit concept kan nu ook worden toegepast op de cryptomarkt. Prijzen stijgen en dalen elke dag, maar de term bull market wordt alleen gebruikt voor langere periodes van stijgende prijzen. Dit maanden of zelfs jaren duren. Het tegenovergestelde wordt een ‘bear market’ genoemd.

Bull Trap

Een ‘bull trap’ is een vals signaal (tijdens een ‘bear markt’) dat de prijs weer omhoog zal gaan. Na een korte stijging daalt de prijs echter weer hard.

Bullish

Een bullish markt betekent dat de complete (crypto) markt zich in een opwaartse trend bevindt. Het tegenovergestelde van bullish is bearish.

Candlestick Chart

Een ‘candlestick chart’ is een manier om de koers van een verhandelbaar effect weer te geven. Eén candlestick staat voor een bepaalde periode (een dag, een uur, een kwartier, etc.). De ‘body’ van de candlestick geeft de openings- en sluitprijs weer. De pieken geven de hoogste en laagste prijs in de tijdsspanne weer.

Casper

Ethereum's proof-of-stake protocol upgrade, is ontworpen om de eerder genoemde proof-of-work te vervangen, en de schaalbaarheid van het netwerk te verbeteren terwijl het ook de veiligheid verhoogt maar tegelijkertijd het voor een aanvaller minder duur wordt om het netwerk aan te vallen.

CB

CB is een afkorting van Coinbase, een zeer populaire beurs die gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika.

CBDC

CBDC staat voor ‘Central bank digital currency’ en is de volledig digitale vorm van fiat money. In tegenstelling tot bij Bitcoin zou dit type valuta gecreëerd worden door een centrale autoriteit zoals een centrale bank of een monetaire autoriteit. Het zal wel of geen gedistribueerd grootboek hebben. Elke centrale bank in de wereld kan zijn eigen implementatievorm hebben. Op dit moment is het nog in de testfase of gewoon een concept op papier.

Centralized/ gecentraliseerd

Een netwerk wat centraal de authenticatie van een transactie op de blockchain registreert, bevestigd en verwerkt. Vaak door een groep, overheid of bedrijf.

Chaffing

De "praktijken" van het opzettelijk verzenden van valse signalen tussen diverse nodes op een netwerk met behulp van valse IP-adressen, zodat zij alleen informatie zien die al eerder door een andere node of een reeks aan nodes is geizen. Hierdoor wordt concensus onmogelijk voor nieuwe gegevens die aan de blockchain worden toegevoegd.; dit werkt tegen 51%-aanvallen waarbij aanvallers proberen ongeldige blokken in de blockchain te brengen, omdat andere minders deze blokken niet zullen herkennen omdat zij geen wijs kunnen worden uit wat zij zien door CHAFFING. Het is een valselijke methode om de blockchain te bevlekken.

Chaincode / Kettingcode

De openbare beschrijving van het programma wat precies de systematiek van het digitale grootboek blootlegt door de daaraan gekoppelde applicaties. Het is de digitale grootboek fabriek die gelijk staat aan slimme contracten / Smart contracts.

Om te begrijpen wat ChainLink en oracles zijn, is het eerst handig om te begrijpen wat smart contracts zijn. Smart contracts zijn stukjes computercode die op de blockchain opgeslagen staan. Het bekendste en grootste smart contract-platform is Ethereum. Deze “slimme contracten” voeren een bepaalde taak uit zodra aan specifieke eisen zijn voldaan.

Een voorbeeld: Huurder betaalt elke tweede dag van de maand tot en met het jaar 2025, € 650 aan huur aan verhuurder. Op elke tweede dag van de maand zal automatisch het bedrag van € 650 worden overgemaakt aan de verhuurder. Het probleem met Ethereum’s smart contracts is echter dat het alleen informatie dat binnen de blockchain beschikbaar is kan gebruiken.

Chainlink brengt daar met zijn oracles verandering in. Dankzij de software van Chainlink kunnen smart contracts gebruikmaken van data dat afkomstig is van andere bronnen dan de Ethereum-blockchain. Denk hierbij aan het weerbericht van een bepaalde stad of de uitslag van een voetbalwedstrijd. Dit maakt het mogelijk om veel ingewikkeldere taken door smart contracts uit te laten voeren, zoals microverzekeringen voor boeren in arme landen.

Chain Split

Een chain split is een ander woord voor ‘fork’. Zie hard fork voor meer info.

Circulating Supply

Het totaal aantal vrij verhandelbare coins van een cryptocurrency of token.

Cloud Mining

Cloud mining’ is net als normaal ‘minen’, maar dan met een externe rekenkracht. Deze wordt meestal gehuurd van bedrijven die gevestigd zijn in gebieden met lage elektriciteitskosten. Deze bedrijven bieden mining contracten aan voor een bepaalde of onbepaalde periode. Tijdens deze periode worden de beloningen gestort op uw account of wallet. Het bedrag en de frequentie is gebaseerd op de gekochte ‘hashrate’ en de moeilijkheidsgraad.

CMC

CMC is de afkorting van Coinmarketcap. Dit is een van de eerste websites die cryptocurencies en exchanges op een rijtje zet.

Coin / Munt

Representatie van een digitaal bezit vastgelegd en opgebouwd in de blockchain.

een Amerikaanse exchange die regelmatig nieuwe muntjes introduceert. Je kunt je aanmelden door hier op Coinbase te klikken. Van alle referral vergoedingen die Trad3s ontvangt steunt zij jaarlijks een te bepalen goed doel.

CoinJoin-methode

De CoinJoin-methode is een privacyverbeterende techniek die gebruikt wordt in cryptocurrency-transacties. Bij CoinJoin worden meerdere gebruikers samengebracht om hun transacties te combineren tot één enkele transactie. Hierdoor wordt het moeilijker om de oorsprong en bestemming van specifieke munten te traceren.

Bij het gebruik van de CoinJoin-methode worden verschillende transacties samengevoegd tot één grote transactie. Dit proces zorgt ervoor dat de in- en uitgaande transacties van de individuele gebruikers worden vermengd, waardoor het voor buitenstaanders moeilijk wordt om de exacte relatie tussen de transacties en de bijbehorende adressen vast te stellen.

Cold Storage

Cold storage verwijst naar het opslaan van cryptocurrency op een plaats waar de ‘private key’ niet toegankelijk is via het Internet. Dit kan op een hardware wallet, paper wallet of software wallet in een offline omgeving.

Cold Wallet

Een cold wallet is een wallet voor het opslaan van cryptocurrency waarbij de ‘private key’ niet wordt blootgesteld aan het Internet. “

Collateral

Collateral’ verwijst naar een asset dat kan worden gebruikt als onderpand voor een lening, maar alleen als de kredietverstrekker het accepteert. DeFi groeit snel in de cryptowereld en ‘collateral backed loans’ komen steeds vaker voor en met een toenemend aantal cryptocurrencies of tokens, die als onderpand kunnen worden gebruikt. In crypto wordt het niet alleen gebruikt om te lenen, maar kan het soms ook gebruikt worden bij het runnen van (master)nodes. Chainlink is een goed voorbeeld van deze implementatie, waarbij de node ‘oracle’-diensten levert. Meestal krijgt de node alleen opdrachten als er voldoende onderpand in de vorm van tokens aanwezig is. Dit onderpand wordt gebruikt om de klant te compenseren als er iets mis gaat met de node, zoals het verstrekken van inaccurate data.”

Commit

Bij softwareontwikkeling is het gebruikelijk om versiebeheer te gebruiken, zoals het open-source Git, om alle ontwikkelingsveranderingen bij te houden. Het commit commando verwijst naar het commando dat gebruikt wordt om de wijzigingen in het archief op te slaan. Dit genereert één of meer commits (revisie) met alle wijzigingen in een bestand of een set van bestanden. Elke commit heeft een unieke identificatie (hash). Het aantal commits kan een inzicht geven in de ontwikkelingssnelheid. Het is alleen niet 100% betrouwbaar, omdat verwijderingen en toevoegingen in de code ook commits zijn. Zodoende kan het aantal commits kan worden gemanipuleerd. We volgen de commits van elke coin met een publieke Github repository.

Compounden

Compounden is het proces van samenstellen van rente en of revenue. De door winst of rente of staking verdiende bedragen worden automatisch meegenomen om nog meer rendement te maken. Deze groei, gecalculeerd op exponentiele manier zorgen er voor dat je kapitaal sneller groeit door verdiende bedragen mee te investeren. Compounden laat een hele andere groeilijn zien dan lineaire groei door rente over een bepaalde periode.

Confirmation

Een nieuwe transactie op een blockchain moet eerst een bevestiging (confirmation) krijgen voordat deze definitief verwerkt is. Dit wordt gedaan door één van de consensus mechanismen, zoals bijvoorbeeld proof-of-work en proof-of-stake. Hoe meer bevestigingen, hoe groter de kans dat de transactie geldig is en een dubbele uitgave (double spend) niet meer mogelijk is.

Congestie

Congestie wordt omschreven als een toestand van overmatige ophoping, verstopping of blokkering, waarbij een normale doorstroming of beweging wordt belemmerd. Het verwijst naar een situatie waarin er te veel verkeer, activiteit of drukte is op een bepaalde plaats, waardoor de efficiënte doorstroming of werking wordt verstoord. Het overmatig aanbieden van kleine transacties op de blockchain, kan voor deze opstopping zorgen.

Consensus / overeenstemming

Wanneer een meerderheid bezig met één bepaalde munteenheid overeenstemming bereikt over de te varen koers m.b.t. de validatie van de transacties.

Contract address

Een ‘contract address’ is het adres dat wordt gebruikt door het smart contract op een DApp platform. Voor Ethereum is elk token gebaseerd op de ERC-20 standaard en heeft een contract address.

Correction

Een correctie is een koers beweging (omhoog of omlaag), nadat de koers is gestegen of gedaald. Dit komt omdat handelaren hun winsten willen verzilveren. Dit komt zowel bij long als short posities voor.

Crossover

Crossover in de context van cryptocurrency verwijst naar het moment waarop twee verschillende lijnen of indicatoren op een grafiek elkaar kruisen. Dit fenomeen wordt vaak gebruikt in technische analyse om handelssignalen te identificeren. Een veelvoorkomend voorbeeld is het gebruik van voortschrijdende gemiddelden, waarbij een bullish crossover optreedt wanneer een kortetermijngemiddelde stijgt en het langetermijngemiddelde van onderen kruist, wat kan worden geïnterpreteerd als een indicatie van een mogelijke opwaartse prijstrend. Omgekeerd duidt een bearish crossover op een neerwaartse trend, waarbij het kortetermijngemiddelde onder het langetermijngemiddelde zakt. Crossovers worden gebruikt als technische signalen voor handelsbeslissingen, maar het is belangrijk op te merken dat ze geen absolute voorspellingen van marktbewegingen zijn.

Crowdsale

De verkoop van cryptomunten of tokens via crowdfunding gebeurt meestal voordat een nieuw op blockchain gebaseerd project zijn token/coin op de markt brengt, zodat investeerders kunnen deelnemen aan vroege bonussen en incentives.

Crypto

Crypto is de verzamelnaam voor cryptocurrency, de crypto markt en de blockchain industrie.

Cryptoart

Een product met een kunstwerk op de voorkant en privésleutels naar een adres dat een digitale munt of een ander token bevat. Deze hebben doorgaans minder waarde dan traditionele cryptocurrencies omdat ze geen marktprijs hebben, maar worden beschouwd als verzamelobjecten die als geschenk voor anderen kunnen worden gekocht. Sommige zijn NFT's

Cryptocurrency

Een cryptomunt of token. Een belangrijk verschil hierbij is dat een cryptomunt altijd op zijn eigen onderliggende blockchain draait, zoals BTC op de Bitcoin blockchain en ADA op de Cardano blockchain. Cryptomunten die draaien op de blockchain van een ander (zoals de vele "munten" op Ethereum) worden tokens genoemd.

Crypto derivaten

Een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan een onderliggende waarde. Het zijn gewoonlijk contracten die tussen twee partijen worden verhandeld op basis van de prijs van een bepaald goed, een bepaalde koers of een index op een bepaalde datum in de toekomst. Wij vinden dit bijzonder slechte financiele producten die de markt onnodig beïnvloedden.

Cryptografie

Cryptografie is de tak van wiskunde die zorgt voor wiskundig bewezen beveiliging. Winkels en banken gebruiken cryptografie om hun transacties via internet te beveiligen. In het geval van Bitcoin wordt cryptografie gebruikt om te zorgen dat niemand geld kan uitgeven uit andermans portemonnee en om te voorkomen dat iemand de integriteit van de blokketen kan aantasten. Het kan ook worden gebruikt om een portemonnee te versleutelen, zodat niemand erbij kan die het bijbehorende wachtwoord niet kent.

Cryptovaluta

Is waarde in de vorm van een bedrag in een cryptovaluta, of – met een Engels woord – cryptocurrency. Dit laatste is een soort digitale munteenheid, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. 's Werelds bekendste cryptovaluta is Bitcoin.

CT

CT is de afkorting van ‘Crypto Twitter’, wat verwijst naar de wereldwijde groep crypto enthousiastelingen, die actief is op Twitter over alles wat met blockchain te maken heeft. Het kan gebruikt worden in een zin als ‘Ik mis de negativiteit van CT’, wat betekent dat niet veel mensen zo negatief meer zijn als tijdens een zware ‘bear market’.

Cypherpunk

Iemand die pleit voor een breed gebruik van cryptografie en technologie om de privacy te bevorderen met sociale en politieke veranderingen als doel, wordt een ‘Cypherpunk’ genoemd. Deze mensen vormen een actieve community die al sinds de jaren 80 bestaat. Het is mogelijk dat Bitcoin is ontwikkeld door ‘Cypherpunks’.

CZ

CZ verwijst naar Changpeng Zhao (赵长鹏 in het Chinees). Hij is de oprichter van de cryptocurrency exchange Binance, die sinds de overname in 2020 nu ook eigenaar is van Coinmarketcap. Aangezien Binance een populaire exchange is, wordt de afkorting CZ vaak gebruikt als verwijzing naar deze exchange. Bijvoorbeeld: ‘CZ moet deze coin zo snel mogelijk toevoegen!

DAA (Difficulty Adjustment Algorithm)

Hoe meer miners een bepaalde cryptomunt gaan minen, hoe groter de totale rekenkracht, en hoe sneller in principe blocks zullen worden ontcijferd. Om dit te balanceren zit in een cryptomunt een algoritme geprogrammeerd dat de moeilijkheidsgraad van de op te lossen encryptie automatisch verhoogt als er meer rekenkracht op wordt losgelaten. Deze balans is belangrijk om de blocktime constant te houden.

DAO (Decentralized Autonomous Organization)

Een gedecentraliseerd zelf-besturend orgaan dat volledig zelfstandig opereert en zichzelf van fondsen kan voorzien voor het onderhouden van het netwerk. Er zijn geen centrale bestuursleden of personeel. Een voorbeeld hiervan is cryptomunt DASH. Uniswap, Compound, AAVE, MakerDAO en Tezos.

DApp (Decentralized Application)

DApp is een afkorting voor ‘Decentrale applicatie’, die voor zijn functionaliteit deels afhankelijk is van een blockchain. Ze zijn anders dan ‘Smart Contracts’, omdat er interactie mee mogelijk is. Het hoeft ook geen financiële functie te hebben. Dapps kunnen worden gemaakt met behulp van gebruikelijke programmeertalen zoals Javascript, PHP of C#. Op het moment van schrijven gebruiken de meeste Dapps de Ethereum-blockchain.

Dark Web

Als gesproken wordt over het Dark Web, wordt doorverwezen naar een deel van het Internet dat zonder speciale software en/of toestemming voor toegang niet gemakkelijk toegankelijk is. De inhoud wordt meestal niet geïndexeerd door de Google-zoekmachine en kan beveiligd zijn met een wachtwoord. De informatie en inhoud kan geheimzinnig of zelfs illegaal zijn.

Decentralized / gedecentraliseerd

Het concept van een gedeeld netwerk van losse computers of supercomputers (nodes) die een transactie in de blockchain kunnen en mogen verwerken. Niet op één plaats gecentraliseerd. Daarnaast kunnen er computers in de keten uitvallen, zonder dat dit het grootboek van de keten beïnvloed.

Dead Cat Bounce

Een ‘Dead Cat Bounce’ is een term die gebruikt wordt in de financiële wereld en nu ook in de crypto handel. Het verwijst naar een kort prijsherstel voor een grote crash.

Deflatie

Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Het is een daling van de algemene prijzen van goederen en diensten in een economie gedurende een bepaalde periode. In tegenstelling tot inflatie, waarbij geld minder waard wordt, wordt geld in een deflatoire periode meer waard en kan het meer kopen dan voorheen. Deflatie kan optreden als gevolg van een afname van de vraag naar goederen en diensten, overproductie, toegenomen concurrentie of technologische vooruitgang die de productiekosten verlaagt. Deflatie kan leiden tot een vertraging van de economische groei en hogere werkloosheid, aangezien bedrijven minder winst maken en mogelijk moeten bezuinigen op arbeid en investeringen.

DeFi

DeFi is de afkorting van ‘Decentralized Finance’. Het kan worden gedefinieerd als een nieuw financieel ecosysteem dat bestaat uit verschillende financiële instrumenten, apps en diensten die gebruik maken van blockchain-technologie. Het is een overkoepelende term voor al deze projecten samen en groeit dagelijks. Voorbeelden van DeFi-functionaliteit zijn bankdiensten in de vorm van stablecoins, decentrale beurzen, derivaten, voorspellingsmarkten of uitleen- en leensystemen. Dit laatste kan zowel peer-to-peer als in de vorm van een pool zijn. Het is een combinatie van het repliceren van producten en diensten in de traditionele financiële sector en innovatieve nieuwe producten en diensten die alleen mogelijk zijn met blockchain technologie.

Degen (degenerate)

Degen is een afkorting voor ‘degenerate’ en verwijst naar mensen die crypto activa, meestal shitcoins, verhandelen zonder er goed onderzoek naar te doen. Dit soort traders gaan gewoon in een trade op basis van signalen en simpelweg FOMO als de koers hard omhoog gaat. Ze zullen het gewoon kopen omdat het lijkt op een mooie coin om te verhandelen en hopen er snel winst mee te maken. Degen trades worden vaak gevoed door groeps-chats op apps zoals bijvoorbeeld Telegram.

DEMO-Trader

binnen de software van Trad3s bestaat de mogelijkheid om een account te simuleren om ze op voorhand de werking van de software te controleren met de door jou ingegeven credentials. Hierdoor kun je je een goed beeld vormen of de software wat voor je is! Weet wel dat je een werkende API nodig hebt, omdat jouw DEMO trader met actuele data van jouw exchage werkt.

DEVCON

DEVCON staat voor ‘Developers Conference’. Dit is een bijeenkomst van software ontwikkelaars, wat meestal georganiseerd is door een bedrijf. De laatste ontwikkelingen worden hier behandeld. Bij Apple heet het de WWDC (the Apple Worldwide Developers Conference). In de blockchain wereld is het jaarlijkse Ethereum Devcon event het bekendst.

DEV(team)

DEV of DEV-team wordt gebruikt om het Development team achter een bepaalde applicatie aan te duiden. Doorgaans specialisten met een passie voor crypto, zeker als het team van Trad3s bedoelt wordt.

DEX

DEX is de afkorting voor ‘Decentralized Exchange’. Dit is een beurs waar mensen cryptocurrencies en tokens kunnen verhandelen zonder een ‘middleman’. Het wordt meestal gerund door code in een ‘smart contract’. De transacties worden over het algemeen naar de blokketen geschreven, waardoor een DEX standaard langzamer is dan een gecentraliseerde beurs, die gebruik maakt van snelle databases. Het grote voordeel van een DEX is dat niemand, behalve uzelf, de ‘private key’ van de coins bezit. Ook al heeft een DEX geen middleman met betrekking tot de transacties, wordt de exchange en de website wel centraal beheerd. Daarom is het eigenlijk niet 100% gedecentraliseerd. Het niveau van decentralisatie verschilt per DEX. De mensen achter Trad3s werken aan D3Xchange.com :)

Difficulty

In de context van cryptocurrencies, verwijst "difficulty" (moeilijkheidsgraad) naar een parameter die wordt gebruikt om aan te geven hoe moeilijk het is om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen. In het bijzonder wordt de term vaak geassocieerd met het proof-of-work (PoW) consensusmechanisme, dat wordt gebruikt door cryptocurrencies zoals Bitcoin.

Hier is een beknopte uitleg:

 1. Proof-of-Work (PoW): In een PoW-systeem moeten miners complexe wiskundige problemen oplossen om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen. De moeilijkheidsgraad van deze problemen wordt aangepast door het netwerk om ervoor te zorgen dat het gemiddelde tijdsinterval tussen het genereren van nieuwe blokken min of meer constant blijft, meestal ongeveer 10 minuten in het geval van Bitcoin.

 2. Moeilijkheidsgraad (Difficulty): De moeilijkheidsgraad wordt aangepast door het netwerk op basis van het totale rekenvermogen van het netwerk. Als er veel rekenkracht is, wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd, waardoor het moeilijker wordt om nieuwe blokken toe te voegen. Als er weinig rekenkracht is, wordt de moeilijkheidsgraad verlaagd.

Kortgezegd verwijst het naar de complexiteit van de wiskundige problemen die miners moeten oplossen om nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen, en het wordt dynamisch aangepast om een stabiel uitgifteinterval van blokken te handhaven.

Digitale handtekening

Een cryptografische handtekening is een wiskundig mechanisme waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij eigenaar is. In het geval van Bitcoin zijn een Bitcoin-portemonnee en de bijbehorende geheime sleutel(s) met wat wiskundige trucjes aan elkaar gekoppeld. Zodra de Bitcoin-software een transactie ondertekent met de gepaste geheime sleutel, kan het hele netwerk zien dat de ondertekening overeenkomt met de uitgegeven Bitcoins. Door de complexiteit is het nagenoeg onmogelijk dat iemand anders uw geheime sleutel kan raden om met uw zuurverdiende Bitcoins aan de haal te gaan. Het is daarom erg belangrijk om uw private-key (vaak in de vorm van 12 of 24 woorden) nooit met iemand te delen!

Digital Identity

Digitale identiteit verwijst naar informatie die door computers wordt gebruikt om een echte entiteit in de wereld weer te geven, zoals een persoon of een organisatie. Het kan ook een toepassing of apparaat zijn. Het kan worden gezien als een set van attributen met betrekking tot de entiteit. Deze digitale identiteit wordt gebruikt voor authenticatie en verificatie om toegang te krijgen tot systemen op een netwerk, zoals het Internet. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande in de blockchain wereld, waar een digitale identiteit een cruciale rol speelt.

Dildo

Een dildo, in crypto termen, verwijst naar een grote stijging in de koers van een coin. Op het moment dat een plotselinge stijging in de koers plaatsvind, schiet er een ‘candlestick’ in een ‘candlestick chart’ omhoog. Dit fenomeen lijkt volgens sommigen op een dildo.

Dip

Een ‘Dip’ is een snelle afname van de waarde van bijvoorveeld een cryptocurrency of een gehele markt. Het is minder sterk dan een ‘crash’ en kan ook snel weer opveren naar het oude prijsniveau.

Discord

Discord is een messaging-app dat zowel op mobiel als op de desktop kan worden gebruikt. Naast Telegram is Discord ook een zeer populaire messaging app in de crypto-community. Discord stelt de beheerder in staat om verschillende ruimtes te creëren, wat handig is om de discussieonderwerpen te verdelen. Voorbeelden hiervan zijn: algemeen, marketing, support, ontwikkeling/tech talk en aankondigingen. Coins gebruiken vaak zowel een Telegram als Discord voor de community om elkaar te ontmoeten.

Dividends

Dividenden zijn geldbedragen die periodiek worden uitgekeerd om mensen te belonen voor het aanhouden van een bepaalde belegging, zoals een aandeel, gedurende een bepaalde periode. In cryptocurrency, worden beloningen vaak betaald op blockchains met een DPoS of PoS concensus algoritme, wat gezien kan worden gezien als dividend, maar dat is wettelijk nog niet zo vastgelegd. Voor security tokens, die inkomsten van het platform delen, is de kans groter dat dit wordt gezien als echt dividend.

Dollar cost average

Dit is een strategie voor het aankopen van cryptomunten of aandelen. In plaats van ineens een (groot) bedrag in te leggen, koop je op vaste momenten voor een vast bedrag een bepaalde munt of aandeel. Het uitgangspunt hierbij is dat je na een bepaalde periode een inkoopgemiddelde hebt omdat de koersen in de cryptomarkt volatiel zijn.

DRAW DOWN

het percentage of bedrag waarmee de waarde van een investering is gedaald vanaf het hoogste punt tot het laagste punt in een bepaalde periode. Het wordt vaak gebruikt om het risico en de volatiliteit van een belegging te meten.

 1. Definitie Drawdown:

  • Drawdown Percentage: Het percentage waarmee de waarde van een investering is verminderd vanaf het hoogste punt tot het laagste punt.

  • Hoogste Punt: Het hoogste punt van de investering gedurende een bepaalde periode.

  • Laagste Punt: Het laagste punt van de investering gedurende dezelfde periode.

 2. Waarom is Drawdown Belangrijk?

  • Risicometing: Drawdown geeft investeerders inzicht in het potentiële risico van een belegging.

  • Volatiliteit: Het geeft een idee van de volatiliteit en schommelingen in de waarde van de investering.

 3. Voorbeeld met Bitcoin:

  • Stel dat je Bitcoin koopt op $50.000, en het stijgt naar $60.000 voordat het daalt naar $45.000. Het drawdown percentage is dan: (($60.000 - $45.000) / $60.000) * 100 = 25%.

 4. Hoe te Interpreteren:

  • Een drawdown van 25% betekent dat je initiële investering met 25% is verminderd vanaf het hoogste punt.

  • Investeerders willen over het algemeen kleinere drawdowns, omdat grote drawdowns langer kunnen duren om te herstellen.

 5. Risicobeheer:

  • Beleggers gebruiken drawdown als een hulpmiddel voor risicobeheer. Een lager drawdownpercentage kan wijzen op een minder risicovolle belegging.

Dubbele uitgave

Dubbele uitgaven is een vorm van fraude waarbij iemand probeert zijn Bitcoins op twee of meer plekken tegelijkertijd uit te geven, voordat het systeem in de gaten heeft dat de Bitcoin al is uitgegeven. De manier waarop Bitcoin-mining en de blokketen werken, zorgen ervoor dat altijd maar één van de twee transacties door kan gaan. Alleen een 51% aanval op een netwerk kan dit mogelijk maken. Bij de meeste blockchains is dit in de praktijk nagenoeg onmogelijk om te realiseren.

Dynamisch Profit Percentage

Bij een advanced trader heb je de mogelijkheid om je profit percentage te laten oplopen of aflopen. Je kunt er zelf voor kiezen om in de loop van de tijd afwijkende percentages op te nemen. Deze kunnen per uur, per dag, per week ingesteld worden. Door op een slimme manier gebruik te maken van deze systematiek kun je ook een vorm van STOP-LOSS instellen. Waarbij je het Dynamische Profit Percentage bijvoorbeeld op -0,25 kunt zetten.

DYOR

DYOR is een term, die je vaak ziet in disclaimers en in chat-groepen m.b.t. de cryptocurrency markt. Het staat voor ‘Do your own research’. Het is een snelle manier van zeggen dat er geen financieel advies wordt gegeven en je zelf onderzoek moet doen voordat je een investering doet. Op de website cryptoplichters.nl wordt door de schrijvers ook vaak deze term gebruikt om mensen aan te sporen om eigen onderzoek te doen. Voorzien van een #DYOR

EEA

De EEA (Enterprise Ethereum Alliance) is een samenwerkingsverband als onderdeel van de Ethereum Foundation. Het verbindt Fortune 500 ondernemingen, starters, academici en technologie leveranciers met experts op het gebied van Ethereum.

EIP

EIP is een afkorting van ‘Ethereum Improvement Proposal’. Dit is vergelijkbaar met de ‘BIP‘, betrekking heeft op Bitcoin.EIP’s beschrijven standaarden voor het Ethereum-platform. Dit omvat contractstandaarden, protocolspecificaties en client-API’s. Een EIP kan door elk lid van de Ethereum-community worden voorgesteld en wordt vervolgens binnen de community besproken.

Emission Rate

De term ‘Emission’ staat voor emissie. In relatie tot blockchain wordt er vaak gesproken over de ‘Emission Rate’. Dit is de snelheid waarop nieuwe coins worden vrijgegeven en dus de ‘circulating supply’ ophoogt. Deze snelheid is vooraf bekend door de opzet van de blockchain en kan weergegeven worden in een grafiek, de ‘Emission Curve’.

ERC-20

ERC20 coins zijn allemaal tokens op de Ethereum blockchain. Deze coins worden ook door de meeste Ethereum wallets ondersteund.

ETF

ETF is een afkorting voor ‘Exchange-Traded-Fund’, oftewel een beursgenoteerd fonds. Dit is een verhandelbaar product (effect), dat een onderliggende waarde volgt. Voorbeelden hiervan zijn aandelenindex, een mandje van bepaalde effecten, obligaties en grondstoffen. Er zijn verschillende aanvragen voor een Bitcoin ETF, maar daarvan is er in Amerika nog geen enkele goedgekeurd door de ‘SEC’ in de Verenigde Staten van Amerika.

Ether (ETH)

Ether is de native cryptocurrency van de Ethereum blockchain. Volgens hun website is het een noodzakelijk element (een brandstof) voor het gebruik van het gedistribueerde applicatieplatform. Het is een vorm van betaling door de gebruikers van het platform aan de machines, die de gevraagde operaties uitvoeren. De transactiekosten voor het gebruik van het platform worden betaald in Ether en gemeten in op basis van de de ‘gas limit’en ‘gas price’.

Ethereum

Ethereum (ETH) bestaat uit één blockchain, waarin zowel de eigen transacties (Ether) als die van talrijke andere munten (tokens) worden geregistreerd. Kenmerkend voor Ethereum is het zogenaamde “smart contract”. De programmeertaal van Ethereum is zo geschreven dat programmeurs hun eigen programma’s kunnen schrijven op basis van de Ethereum blockchain.

Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is een cryptocurrency, die is ontstaan door een Hard Fork van de Ethereum blockchain. Na een grote hack waarbij meer dan 200 miljoen USD aan Ether werd gestolen, besloot de Ethereum Foundation om de blockchain terug te draaien. Een deel van de gemeenschap was het daar niet mee eens en bleef de oorspronkelijke chain minen, die toen de naam Ethereum Classic kreeg.

Exchange

Een exchange is een online wisselkantoor waar FIAT geld zoals euro's en dollars kunnen worden omgewisseld voor cryptomunten. Het is ook de plek waar cryptomunten weer kunnen worden omgewisseld naar FIAT geld om dit op een bankrekening te laten storten.

FA

FA is de afkorting van ‘Fundamentele analyse’. Het is een methode om een investering, zoals een cryptocurrency, te evalueren door te kijken naar intrinsieke waarde ervan. Hierbij worden ook gerelateerde economische en financiële factoren onderzocht.

FAFT

De FATF staat voor de Financial Action Task Force (Financiële Actiegroep). Het is een intergouvernementele organisatie die is opgericht om wereldwijde maatregelen tegen witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere bedreigingen voor de integriteit van het financiële systeem te bevorderen. De FATF stelt internationale normen vast en ontwikkelt beleidsaanbevelingen om landen te helpen bij het bestrijden van deze criminele activiteiten.

De FATF werd opgericht in 1989 en is gevestigd in Parijs, Frankrijk. Het bestaat uit 38 lidlanden en jurisdicties, waaronder belangrijke economieën en financiële centra over de hele wereld. De organisatie voert regelmatig evaluaties uit van haar leden om de naleving van de vastgestelde normen te beoordelen en om maatregelen te bevorderen die de effectiviteit van het anti-witwas- en tegenfinancieringsregime verbeteren.

Fanboy

Een fanboy of soms opzettelijk verkeerd gespeld als ‘fanboi’ is een term om een obsessieve (mannelijke) fan van iets, zoals bijvoorbeeld cryptocurrency, te beschrijven. In de cryptowereld hebben de meeste coins chatgroepen op Telegram of Discord, waar deze term vaak wordt gebruikt.

FIAT

Fiduciair geld. Geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is, maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. In de context van cryptomunten wordt de term FIAT aangewend om munten als de Dollar, Yen en Euro aan te duiden.

Flippening

De Flippening is een term die gebruikt wordt om het moment te beschrijven dat een coins waardevoller is dan Bitcoin. Ethereum is al het grootste deel van de tijd de op één na meest waardevolle munt, maar tot nu toe is de marktkapitalisatie altijd lager geweest dan die van Bitcoin.

FOLA (Fear of Losing All)

Veel mensen raken in paniek wanneer de koers een dusdanige schommeling maakt dat ze bang zijn dat ze alles kwijt zullen raken en daardoor hun totale assets in één keer verkopen. Angst is een slechte raadgever!

FOMO (Fear of Missing Out)

Veel mensen kopen een bepaalde munt als ze zien dat de koers snel stijgt. Ze willen niet aan de zijlijn blijven staan terwijl de prijs verder blijft stijgen uit angst om rendementen mis te lopen.

Fork / Vork

Een upgrade van het algoritme van een cryptomunt veroorzaakt een fork. Daaruit vloeien twee mogelijkheden. Een Soft fork is gewoon een update van de software van de nodes waarvoor geen nieuwe blockchain moet worden gecreëerd, een hard fork is een splitsing van een cryptomunt in een oude en een nieuwe blockchain, waarbij beide blockchains blijven bestaan.

Freecoiner

Een persoon, die wel cryptocurrency bezit, maar deze niet zelf heeft gekocht. De coins zijn dus gratis verkregen als cadeau, airdrop of via affiliate programma’s. Deze term is voor het eerst gebruikt door Blockspot.io (Tweet).

FUD (Fear, Uncertainty and Doubt)

Een term waarmee nieuwsberichten over een cryptomunt worden aangeduid die beschouwd worden als ongegronde paniekzaaierij, vaak bedoeld om de koers te manipuleren, of de cryptomarkten in een kwaad daglicht te stellen.

FUDster

Een ‘Fudster’ is een persoon, die verkeerde informatie verspreidt om zo de koers negatief te beïnvloeden.

Fully Diluted

Met fully diluted (volledig verwaterd) wordt in crypto verwezen naar de volledig verwaterde marktkapitalisatie. Dit is de marktkapitalisatie van een coin gebaseerd op zijn totale aanbod in plaats van het circulerende aanbod. Dit is een belangrijke maatstaf voor beleggers om coins te vergelijken en te helpen met de beslissing of het overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.

Future contract/ termijncontract

Een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen.

Gas

Gas’ of ‘Wei’ wordt gebruikt om een transactie op de Ethereum blockchain te kunnen uitvoeren. De gebruikte ‘gas’ kun je zien als ‘fee’ voor de ‘miners’. Hoe meer ‘gas’ je instelt, hoe sneller je transactie voltooid zal worden. Door de hogere beloning zullen meer miners immers geneigd zijn om de transactie eerder te behandelen.

Geheime sleutel

Een geheime sleutel (Engels: Private Key) is een geheim stuk data (vaak in de vorm van 12 of 24 woorden) waarmee u kunt bewijzen dat de Bitcoins die bij een bepaald Bitcoin-adres horen van u zijn middels een cryptografische handtekening. Uw geheime sleutels zijn op uw computer opgeslagen als u een softwareportemonnee gebruikt en op externe servers bij gebruik van een webportemonnee. Geheime sleutels dienen nooit te worden onthuld, want deze stellen u in staat om Bitcoins uit de aan de sleutels gekoppelde Bitcoinportemonnees uit te geven.

Gem

Een ‘gem’ is in de cryptocurrency wereld een coin, die in de perceptie van een persoon uniek is en daardoor in waarde zal stijgen.

Genesis block

Het ‘Genesis Block’ is het eerste ‘block’ in de blockchain van een cryptocurrency.

GIF

Een GIF is de afkorting van Graphics Interchange Format. Het is een afbeeldingsformaat dat een animatie mogelijk maakt. Deze kunnen een paar seconden lang zijn en worden vaak gebruikt in de cryptocurrency chatgroepen en Twitter. Meestal worden ze op een grappige manier gebruikt.

Github

De plaats op het internet waar de open-source code van een cryptocurrency wordt geplaatst, en waar ontwikkelaars fouten kunnen signaleren en deze code kunnen aanpassen.

Google Authenticator

De meest gebruikte applicatie voor een 2FA beveiliging waarmee je een account kan koppelen aan een toestel zoals bijvoorbeeld je ipad of smartphone.

Graaiflatie

Het woord "Graaiflatie" is geen officieel woord en zal daarom niet in een standaard woordenboek te vinden zijn. Het lijkt echter te worden gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de kosten van goederen en diensten stijgen als gevolg van de toegenomen vraag, terwijl de kwaliteit van de goederen en diensten gelijk blijft of zelfs afneemt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de vastgoedsector, waarin projectontwikkelaars snel en goedkoop gebouwen neerzetten om te profiteren van de vraag naar woonruimte, zonder aandacht te besteden aan de kwaliteit van de constructie of de leefbaarheid van de omgeving. Het woord "Graaiflatie" lijkt te zijn samengesteld uit de woorden "graaien" (verwijzend naar het idee van het snel en opportunistisch verwerven van winst) en "inflatie" (verwijzend naar het stijgen van de kosten van goederen en diensten). En we zien Graaiflatie nu vaker ontstaan in Supermarkten die onnozele aanleidingen gebruiken om producten kunstmatig duur te houden.

Gwei

Gwei wordt gebruikt om de kosten van "gas" te meten bij transacties in het Ethereum-netwerk. Een enkele Gwei komt overeen met 10⁹ Wei of 10^-9 ETH. Gwei is een benaming van een stukje ether, de native cryptocurrency van de Ethereum-blockchain. 1 Gwei is gelijk aan 0,000000001 ETH.

Hard Fork / Harde Vork

Wanneer de code van een munt wordt aangepast kan het soms zijn dat de nieuwe code niet compatibel is met de huidige wallets en er dus een nieuwe wallet nodig is. Hierdoor ontstaat er dus een nieuwe blockchain, de oude met de niet-aangepaste code, en de nieuwe met de aangepaste code. Bij een hard-fork wordt deze coin gesplitst in twee nieuwe blockchains. Het is wel zo dat de hoofdcomputers / nodes, hiervoor toestemming moeten verlenen en vaak een update nodig hebben.

Hardware wallet

Een hardware wallet is een klein apparaatje dat wallets en ontvangstadressen voor verschillende cryptomunten aanmaakt en beheert. Tevens beheert dit apparaat ook de private-keys. Hardware wallets zijn op dit moment de meest veilige manier om cryptomunten op te slaan en te beheren.

Hashrate / Hashsnelheid

De hashsnelheid oftewel hash rate is de maat voor de totale rekenkracht van het Bitcoin-netwerk. Om veiligheidsredenen moet het Bitcoin-netwerk steeds intensieve wiskundige bewerkingen blijven uitvoeren. Als het netwerk bijvoorbeeld een hashsnelheid van 10 TH/s bereikt, betekent dat dat het 10 biljoen (tien triljoen, 10.000.000.000.000) berekeningen per seconde kan maken.

HKVAC Hong Kong Virtual Assets Consortium

is een organisatie gevestigd in Hong Kong die zich richt op virtuele activa. Virtuele activa verwijzen naar digitale representaties van waarde die gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden, zoals het elektronisch opslaan en overdragen van waarde. HKVAC heeft als doel de ontwikkeling en adoptie van virtuele activa binnen de financiële sector van Hong Kong te bevorderen. Het consortium werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder financiële instellingen, regulerende instanties en technologieaanbieders, om beste praktijken, normen en regelgevende kaders voor virtuele activa vast te stellen. Via haar inspanningen streeft HKVAC ernaar de efficiëntie, veiligheid en transparantie van transacties met virtuele activa in Hong Kong te verbeteren.

HODL

Staat voor: Hold On For Dear Life! en is eigenlijk een verkeerde spelling van HOLD, je coins vasthouden en niet verkopen, zelfs al keert de markt zich tegen je. Mensen die "HODL-en" doen dat voor de lange termijn.

Hopium

Hopium is een slang term ontstaan uit de woorden hoop en opium. In de (cryptocurrency) trading wereld wordt dit vaak gebruikt op chats en social media in relatie tot mensen die erg positief zijn over de markt of een specifieke coin en vast blijft houden aan zijn posities. Als iemand zegt dat een munt zeer binnenkort hard omhoog zal gaan, kan een reactie zijn: “You are high on hopium!”, om te zeggen dat je het er totaal niet mee eens bent of dat je twijfelt over de echtheid van een bericht.

ICO

Initial coin offering. Voordat een cryptomunt op de markt beschikbaar is kan een ICO worden gelanceerd waarbij je als investeerder de kans krijgt om de coin aan te kopen voor die op de vrije markt komt. Vaak tegen een gunstiger tarief. LET OP veel SCAM!!!

IDO

IDO staat voor "Initial DEX Offering" in de context van crypto. Het is een term die wordt gebruikt om een specifiek type tokenverkoop of -lancering op een gedecentraliseerde beurs (DEX) aan te duiden. Hier zijn enkele kernpunten over IDO's:

 1. Gedecentraliseerde Beurzen (DEX): In tegenstelling tot traditionele beurzen zijn DEX'en gedecentraliseerd, wat betekent dat ze geen centrale autoriteit hebben en gebruikers directe controle hebben over hun fondsen.

 2. Tokenverkoopmodel: Een IDO is een mechanisme voor het lanceren en verkopen van nieuwe cryptotokens op een DEX. Dit kan plaatsvinden via een initieel aanbod waarbij investeerders tokens kunnen kopen.

 3. Liquiditeitsverschaffing: Vaak wordt bij een IDO gebruikgemaakt van liquiditeitsverschaffers (liquidity providers), die hun tokens op de DEX storten om de handel in het nieuwe token mogelijk te maken.

 4. Toegankelijkheid: IDO's bieden vaak een bredere toegankelijkheid omdat ze openstaan voor deelnemers van over de hele wereld. Gebruikers kunnen deelnemen aan de tokenverkoop zonder tussenkomst van een tussenpersoon.

 5. Snelle Notering: Na de IDO wordt het nieuwe token snel genoteerd op de DEX, wat betekent dat het direct beschikbaar is voor handel door de gemeenschap.

 6. Communityparticipatie: IDO's benadrukken vaak communityparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat tokens worden toegewezen aan degenen die al deel uitmaken van de gemeenschap of die bepaalde activiteiten uitvoeren.

 7. Risico's: Zoals bij elk investeringsmodel, brengen IDO's risico's met zich mee. De prijsvolatiliteit van nieuwe tokens kan hoog zijn, en investeerders moeten zorgvuldig onderzoek doen voordat ze deelnemen.

IDO's zijn een product van de evolutie van financieringsmodellen binnen de crypto-ruimte. Ze bieden projecten een alternatief voor traditionele financieringsmethoden, zoals Initial Coin Offerings (ICO's) en Initial Exchange Offerings (IEO's). De gedecentraliseerde aard van IDO's sluit aan bij de kernprincipes van decentralisatie en gemeenschapsbetrokkenheid die vaak worden nagestreefd in de crypto-industrie.

Immutable

Een eigenschap, die aangeeft dat iets onveranderbaar is. Dit geldt vooral naarmate de tijd verstrijkt. Meestal heeft een blockchain standaard deze eigenschap en onderscheidt het zich daarmee van een traditionele database. Hoewel het terugdraaien (rollback) van ‘blocks’ mogelijk is, komt dit zelden voor en kan het ook een ‘chain split’ veroorzaken. Dat zou ook betekenen dat een transactie weg is en niet echt veranderd wordt. Hoe meer ‘blocks’ er na een transactie worden gegenereerd, hoe moeilijker het zal zijn om een rollback uit te voeren.

Inflatie

Inflatie is wanneer de prijzen van goederen en diensten in een land in de loop van de tijd stijgen, waardoor het geld minder waard wordt en minder kan kopen dan voorheen. Met andere woorden, inflatie vermindert de koopkracht van het geld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er te veel geld in omloop is, de vraag naar goederen en diensten hoger is dan het aanbod, of wanneer de productiekosten van goederen en diensten stijgen. Inflatie is meestal aangegeven in procenten en kan verschillende gevolgen hebben, zoals hogere rentetarieven, stijgende kosten van levensonderhoud en verlies van vertrouwen in de economie.

Inlog

De plek op een website of platform waar je met je inlognaam/e-mailadres en wachtwoord toegang kunt krijgen. Ten behoeve van Trad3s gebruik je: https://my.trad3s.com

Interoperability

De term ‘interoperability’ in crypto verwijst naar blockchain interoperabiliteit. In het kort betekent dit de mogelijkheid om informatie te delen tussen verschillende blockchains. Sinds de lancering van Bitcoin zijn er veel nieuwe blockchains ontstaan, waarvan het meest bekende Ethereum. Al deze nieuwe blockchains concurreren op een bepaalde manier met elkaar voor adoptie door ontwikkelaars en gebruikers en dat resulteert in een heleboel silo’s. Aangezien elke blockchain meestal zijn eigen specialiteit heeft, zou het zinvol zijn voor ontwikkelaars om meer dan één blockchain te gebruiken. Om dit te laten werken is er behoefte aan de interoperabiliteit en daar werken verschillende projecten aan.

I2P-netwerk:

Het I2P-netwerk, ook bekend als het Invisible Internet Project, is een gedistribueerd netwerk dat is ontworpen om anonieme en censuurbestendige communicatie mogelijk te maken. Het wordt vaak gebruikt in de context van cryptocurrencies om de privacy en veiligheid van gebruikers te waarborgen.

Het I2P-netwerk werkt op een vergelijkbare manier als het TOR-netwerk, waarbij het verkeer van gebruikers wordt gerouteerd via een reeks versleutelde tunnels. Deze tunnels bieden een extra laag van anonimiteit door het maskeren van de oorsprong en bestemming van het verkeer.

IRS

IRS staat voor de ‘Internal Revenue Service’ en is een overheidsinstelling van de Verenigde Staten van Amerika en verantwoordelijk voor het innen van belastingen.

JOMO

JOMO is de afkorting van ‘Joy Of Missing Out’ en slaat op een handelaar die blij is dat hij een bepaalde positie niet heeft ingenomen en wordt vaak gezegd na een flinke koersdip.

Key pair

Niet te verwareen met coinparen. Een Key pair is de combinate van een publieke en een geheime key van een API. Tijdens het aanmaken van een API worden deze twee Keys / Sleutels gegenereerd. Zorg dat je ze zelf goed opslaat. Je hebt ze bij Trades.com nodig om een nieuwe Exchange aan te maken.

Koersverslaafde

Persoon (m/v/h) die soms meermaals per minuut, maar zeker ieder uur de cryptokoersen in de gaten houdt. De aanmaak van Dopamine en of Adrenaline worden gestimuleerd door de kans te winnen en of te verliezen. Vooral N00bs hebben hier in het begin last van. Men moet nog wennen aan de volatiliteit. Om hier snel vanaf te geraken, raden wij je aan een emotieloze trading software van Trad3s te gebruiken. Zo geniet je optimaal van je rendement zonder verslavingsverschijnselen.

KYC (Know Your Customer) / Ken uw Klant

Dit is een preventie tegen o.a. witwassen en gebruik van Bitcoins en altcoins voor terroristische en andere criminele activiteiten. De meeste serieuze websites hebben KYC inmiddels geïmplementeerd. Aan de hand van een verificatieproces wordt je gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens door te geven aan de website. Dat kan gaan van een kopie van je paspoort (voor- en achterkant), een recente foto, of een videogesprek via Skype. Afhankelijk van de website duurt verificatie tussen de 15 minuten (bitpanda) en een paar maanden (poloniex). Wil je investeren in Bitcoin als bedrijf dan ben je ook verplicht je inschrijving bij de KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen) en een recente factuur met daarop je bedrijfsnaam en adresgegevens in te scannen en op te sturen.

Lambo

Lambo is een afkorting van Lamborghini, een snelle Italiaanse auto. In de cryptowereld wordt dit vaak gebruikt om te vragen wanneer de koers hard gaat stijgen, zodat diegene zo’n auto kan betalen. Over het algemeen schrijft men: ‘When Lambo?’ Een alternatief is: ‘When Moon?’

Ledger Blue

Een ‘Ledger Blue’ is een Hardware wallet in de vorm van een kleine tablet en is gemaakt door het Franse bedrijf Ledger SAS. Het is de opvolger van de populaire Ledger Nano S.

Ledger Nano S

Een ‘Ledger Nano S’ is een populaire Hardware wallet in de vorm van een usb stick, gemaakt door het Franse bedrijf Ledger SAS.

Limit Order

Met een ‘limit order’ geef je de opdracht aan de beurs om een x aantal coins voor koers x te kopen. Bij het ‘vullen’ van de order kan de koers niet verschillen met de opdracht die je hebt gegeven. Het aantal coins kan echter wel verschillen, maar nooit meer dan opdracht.

Liquidity mining

Liquidity mining’ verwijst naar het proces waarbij een ‘yield farmer’ een nieuwe token ontvangt, evenals de gebruikelijke APY in ruil voor het verstrekken van liquiditeit aan een pool. De ontvangen token is de native token van het specifieke project en vertegenwoordigt meestal de governance rechten. Dit kan gebruikt worden om voor of tegen voorgestelde wijzigingen van het onderliggende project te stemmen.

Liquidity Provider

Een liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) is iemand die activa van een trading pair op een exchange aanlevert voor t.b.v. market-making. Dit is populair geworden in de crypto-scene met de lancering van de op Ethereum gebaseerde exchange, Uniswap. Bijvoorbeeld op het Ethereum <> Chainlink pair kunt u het equivalent van $1000 op beide activa, dus een totaal van $2000, inleggen in de pool. In ruil daarvoor krijg je een pro-rato claimtoken van die pool. Alle transacties op die pool worden gedeeld met de houders van de claimmunten en op deze manier kunt u een passief inkomen vergaren. Er is wel het risico dat een van de activa heel hard omhoog/omlaag gaat en dat u dan vast komt te zitten met een te groot deel van het actief aan de andere kant van de pair. Dit heet ‘ impermanent loss’ en is een risico waar u zich bewust van moet zijn voordat u begint met het verstrekken van liquiditeit.

LP

LP is de afkorting voor Liquidity Provider

LT Long term / Langere termijn

LT staat voor lange termijn. In crypto kan het gebruikt worden als “Dit is de perfecte timing voor een LT positie in Ethereum”.

Lurk (Lurker)

Een ‘lurker’ of iemand die aan het ‘lurken’ is betreft een persoon die zich aansluit bij een forum of chatgroep, maar niet deelneemt aan de gesprekken. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals onzekerheid door het niet zeker genoeg weten over het onderwerp. Het kan ook zijn dat deze persoon zich aansluit bij een crypto-chatgroep om het algemene marktsentiment of dat van een individu voor individuele coins te analyseren.

MA (Moving average)

MA is de afkorting voor ‘Moving Averages’ en is een veelgebruikte term bij technische analyse. Het geeft de mogelijkheid om een koerstrend van een onderliggend effect, zoals een aandeel of coin, te begrijpen. Bekende typen zijn de EMA en MACD .

MACD

MACD staat voor ‘Moving Average Convergence/Divergence’. Dit is een instrument, gebruikt door handelaren, om te zien wat de trend in een koers is. Het instrument bestaat uit 2 onderdelen. Een exponential moving average (EMA), die van een andere EMA wordt afgetrokken (meestal 26 en 12 dagen) en een EMA die berekent wordt met een minder aantal dagen (meestal 9), deze laatste EMA wordt ook wel de signal line genoemd. Een veelgebruikt handels signaal is dat zodra de signal line de andere lijn van onder breekt er een kooporder geplaatst wordt en zodra de lijn van boven naar beneden gebroken wordt er een verkooporder wordt uitgevoerd.

Maker-Fee

Maker-fees, staat ook wel bekend als de betaling voor de orderflow. Het geeft liquidity providers de mogelijkheid om met korting mee te doen in de markt. Makers refereert aan market makers die aan twee kanten de markt aan elkaar knopen.

Market cap

Het totale aantal coins in circulatie maal de waarde van de coin in FIAT (bijvoorbeeld US dollar of Euro).

Market Capitalization (Market Cap)

De market cap geeft de totale waarde van alle coins bij elkaar weer. Veel beginners maken de fout om enkel naar de stukprijs van een coin te kijken om te beslissen of de betreffende coin veel of weinig waard is. De market cap is hier een geschikter instrument voor.

Market Maker (MM)

Een market maker of soms aangeduid als MM is een individu of een bedrijf dat actief verkoop- (laatprijs) en koop- (biedprijs) orders indient op het orderboek van een asset. Door aan beide zijden van de markt te staan kan de marketmaker met behulp van de spread winst maken. Market makers hebben ook een belangrijke rol aangezien zij liquiditeit voor het betreffende activum verzorgen.

Market Order

Met een ‘marketorder’ geef je de opdracht om een coin te (ver)kopen tegen, de op dat moment, beste prijs. De kans dat een order wordt uitgevoerd is nagenoeg 100 procent, omdat er bijna altijd wel koop of verkoop orders liggen. Bij coins met weinig volume is de marketorder een gevaarlijke opdracht omdat je coins mogelijk tegen een zeer lage prijs verkocht worden, of het tegenovergestelde gebeurt: je koopt je coins tegen een zeer hoge prijs.

Masternode

Een masternode is een server, die vanuit huis of in een datacenter draait en een essentiële rol speelt in een decentraal netwerk. Het voert meestal specifieke taken uit, zoals het opslaan van bestanden of gegevens en deze toegankelijk houden op het netwerk. Het kan ook functioneren om transacties te valideren of voor consensus doeleinden, zoals het stemmen op ‘proposals’. De technische (geheugen, CPU, enz.) en financiële criteria (aantal benodigde coins) zijn voor elke coin verschillend. Als de masternode niet goed presteert is het mogelijk om uw coin te verliezen als deze bedoeld zijn als onderpand. De beloningen kunnen ook gewoon stoppen en je kunt dan gewoon opnieuw beginnen. Een masternode geeft meestal een hoge beloning, die in de munt zelf wordt uitbetaald.

Maximum Supply (Max Supply)

Dit is het maximale aantal munten dat er van een token of cryptocurrency zal bestaan. Als er een maximale voorraad is gedefinieerd, kunnen er geen munten meer worden aangemaakt. Coin, die ‘burned’ (verbrand) zijn, maken deel uit van deze voorraad en zijn dus altijd groter dan of gelijk aan de totale voorraad. Voor Bitcoin is het maximum ingesteld op 21 miljoen.

Medium

Medium (medium.com) is een platform voor online publicaties. Het is vooral populair voor blogs en nieuws en wordt door veel coins gebruikt om de laatste ontwikkelingen en nieuwswaardige gebeurtenissen te delen.

Metamask

Metamask is een populaire browserplugin die een brug slaat tussen je cryptocurrency bezittingen en een website. Het stelt u in staat om gemakkelijk blockchain transacties uit te voeren en het verzenden van coins.

MEW

MEW is de afkorting voor MyEtherWallet. Dit is één van de bekendste wallets om Ethereum in op te slaan

Microbitcoin (uBTC)

Microbitcoin is de naam, die hoort bij de aforting uBTC. Dit staat voor één miljoenste van een bitcoin en meestal geschreven als 0.000001 BTC.

Millibitcoin (mBTC)

Millibitcoin is de naam, die hoort bij de afkorting mBTC. Dit staat voor één duizendste van een bitcoin en meestal geschreven als 0.001 BTC.

Miner

Een ‘miner’ is een persoon of organisatie, die rekenkracht (CPU, GPU of ASIC) inzet om het volgende block in de blockchain te vinden. Zodra het antwoord gevonden is, wordt er een nieuwe ‘block’ gegenereerd, waar een aantal transacties permanent in worden opgelsagen. De miner wordt beloond met het vooraf gedefinieerde aantal cryptocurrencies. Meestal wordt dat aangevuld met de transactiekosten, die door een gebruiker betaald zijn.

Mining difficulty

De moeilijkheidsgraad voor het ontcijferen van een block in de blockchain. Hoe hoger dit getal hoe langer het duurt voor het vinden van een nieuwe block, ook wel de blocktime genoemd.

Mining Pool

Een groep miners die gezamenlijk werken aan de ontcijfering van de encryptie van het volgende block. Eens je pool een block heeft gevonden krijgt iedereen in de groep een percentage van de totale block-reward.

MOON / Maan

Term die wordt gebruikt om aan te geven dat een munt ontzettend hard stijgt. cryptomunten kunnen stijgen naar zulke hoge prijsniveaus dat men spreekt van mooning.

Mining / Mijnen

Bitcoin-mining is het laten uitvoeren van wiskundige berekeningen door een computer om het Bitcoin-netwerk transacties te laten bevestigen en om de veiligheid te waarborgen. Als beloning voor het verrichte werk krijgen Bitcoin-"miners" de commissie die op sommige van de transacties wordt meegegeven - en bovendien ook nieuwe gemijnde Bitcoins. Bitcoin-mining is tegenwoordig een gespecialiseerde markt, waarin de opbrengsten worden verdeeld onder de leden van gespecialiseerde groepen naar rato van hoeveel rekenkracht wordt ingebracht. Lang niet alle Bitcoin gebruikers doen aan mining en het is geen gemakkelijke manier om aan Bitcoins te komen. De tijd dat je met je eigen laptop of PC kon zinvol kon minen ligt al lang achter ons.

Mt GOX

Mt. Gox (of Mount Gox) was de grootste en belangrijkste exchange voor Bitcoin in de beginjaren. Echter is deze op 28 februari 2014 failliet gegaan. De oorzaak is naar eigen zeggen door een hack, waarbij Bitcoins ter waarde van honderden miljoenen dollar gestolen zijn.

NFT

NFT is de afkorting van ‘non-fungibele token’. Dit is een soort penning die een uniek object vertegenwoordigt. Deze kunnen zowel digitaal zijn als een echt object vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn een zwaard in een spel of het bezit van een stuk land. NFT’s zijn over het algemeen schaars, uniek en ondeelbaar. De Ethereum blockchain maakt het eenvoudig om NFT’s te maken met zijn ERC-721 en ERC-1155 standaarden.

Node

Een knooppunt op het netwerk van een cryptomunt in de vorm van een hardware computer die verbonden is met het internet en waarop de gepaste software draait die compatibel is met het algoritme van die cryptomunt.

Nocoiner

Een persoon, die geen enkele cryptocurrency bezit, wordt ook wel een nocoiner genoemd.

Nonce

Een nonce is een afkorting voor “number only used one”. Dit heeft betrekking op een nummer dat wordt toegevoegd aan een gehashte of versleuteld block in een blockchain. Dit is het nummer dat de miners van een blockchain proberen op te lossen. Zodra de oplossing is gevonden, krijg de miner een beloning in de vorm van cryptocurrency. Meer hierover kunt u lezen in de blogpost ‘Wat is blockchain“.

noob / n00b

Een persoon die niet erg ervaren is in een bepaald onderwerp, zoals de complexe wereld van crypto bijvoorbeeld, kan een noob of soms gespeld n00b worden genoemd. Deze persoon denkt misschien dat hij of zij genoeg weet over het onderwerp, maar dat is eigenlijk niet het geval en is vaak ook niet erg bereid om te leren. Dit is een ander type persoon dan een newbie of new. Het onderwerp is nieuw voor ze en stellen vragen om te leren.

ODN

ODN is de afkorting van ‘OriginTrail Decentralized Network’. Dit is een open source en open netwerk dat berust op een off-chain technologiestack bestaande uit meerdere onderling gerelateerde lagen. Het is een decentraal netwerk van dataproviders, datamakers, datahouders en dataviewers. De lijm tussen alle entiteiten is het op ERC-20 gebaseerde Trace Token (TRAC). Dit wordt gebruikt als onderpand om de gegevenshouders eerlijk te houden en voor betalingen om de gegevenshouders te compenseren voor het verstrekken van hun middelen.

Off-chain informatie

Off-chain informatie verwijst naar alle gegevens en transacties die plaatsvinden buiten het belangrijkste blockchain-netwerk in het crypto-ecosysteem. In de context van cryptocurrencies houdt off-chain informatie verband met processen en interacties die zich voordoen buiten de openbare blockchain.

In een blockchain worden alle transacties en gegevens openbaar en gedecentraliseerd vastgelegd op de blockchain zelf. Echter, sommige aspecten van het crypto-ecosysteem kunnen beter worden afgehandeld buiten de blockchain omwille van efficiëntie, schaalbaarheid of privacyredenen. Dit is waar off-chain informatie in het spel komt.

OG

OG verwijst naar ‘original gangster’ en vindt zijn oorsprong in de rap- en hiphopcultuur.Tegenwoordig wordt het meer gebruikt en ook in de crypto ruimte op Twitter en in Telegram chatgroepen. Het betekent in feite iemand die er al sinds het begin ergens bij betrokken is. In de cryptowereld zou dit betekenen rond het ontstaan van een coin. Zo kunnen er Bitcoin OG’s en altcoin OG’s zijn.

On-chain informatie (op de Blockchain keten)

Activiteiten, gegevens of transacties die plaatsvinden op de blockchain zelf.

OpenSea

OpenSea is een van 's werelds belangrijkste peer-to-peer-marktplaatsen voor het kopen, verkopen en veilen van digitale niet-fungible tokens (#NFT's). OpenSea stelt gebruikers, net als veel van zijn concurrenten, in staat om verschillende soorten digitale kunst te kopen, verkopen en ontdekken, variërend van verzamelbare digitale versies van Nike basketbalschoenen tot schilderijen van beroemde crypto-ondernemers zoals Vitalik Buterin en alles daartussenin. De OpenSea-marktplaats accepteert, net als de meeste NFT-marktplaatsen in de branche, betalingen voor NFT's in Ethereum's token, ether (ETH).

Open-source

De code van een cryptocurrency staat altijd op het internet en is door iedereen te lezen en aan te passen.

Ouroboros

Ouroboros is de basis van Cardano en van een toekomst die gebouwd is op blockchain. Het is zeer schaalbaar en duurzaam veilig. Het is het eerste protocol voor bewijs van eigendom dat wetenschappelijk is getest en beoordeeld. Ouroboros combineert technologie en wiskunde, samen met gedragspsychologie en economische filosofie om ervoor te zorgen dat blockchains die ervan afhankelijk zijn veilig en duurzaam zijn. Het resultaat is een protocol dat bewezen veiligheid garandeert en dat kan helpen bij het opzetten van wereldwijde, toegankelijke netwerken met een minimaal energieverbruik.

Het concept van oneindigheid ligt ten grondslag aan Ouroboros. Wereldwijde netwerken moeten duurzaam en ethisch kunnen groeien om meer mogelijkheden te bieden aan de wereld en deze tegelijkertijd te beschermen. Dit wordt mogelijk gemaakt met Ouroboros.

Ouroboros maakt de creatie en realisatie mogelijk van gedecentraliseerde, toegankelijke netwerken die nieuwe markten duurzaam kunnen ondersteunen.

Ordinals

"Ordinals" verwijst naar een protocol dat is ontwikkeld om tekst en afbeeldingen in te schrijven op blockchain-netwerken, zoals Bitcoin, Litecoin en Cardano. Het protocol stelt gebruikers in staat om op een unieke manier informatie vast te leggen en toe te voegen aan transacties op deze netwerken. Door middel van Ordinals kunnen gebruikers hun inhoud inschrijven en opslaan op de blockchain, wat zorgt voor transparantie, verificatie en duurzaamheid van de informatie. Het gebruik van Ordinals kan leiden tot een toename van de activiteit en interesse op de betreffende blockchain-netwerken.

Orphan

Een ‘Orphan’ of ‘Orphan block’ is een blok in de blockchain, waar niet op verder gebouwd wordt. Blockchain blokken worden meestal gegenereerd door ‘mining’ of ‘staking’; het komt af en toe voor dat twee blokken tegelijkertijd worden aangemaakt door verschillende computers. Er kan maar één van de twee opgeslagen worden in een blockchain, dus vervalt de andere en wordt het een ‘orphan block’. Orphan is engels voor wees.

P2P / Peer to Peer

Een peer-to-peer-netwerk is een systeem dat zich gedraagt als een georganiseerd collectief waarin individuele systemen direct met elkaar communiceren, in plaats van via een centrale server. In het geval van Bitcoin is het netwerk zó georganiseerd, dat elke gebruiker de transacties waar hij weet van heeft uitzendt naar alle andere gebruikers. Een belangrijke eigenschap van deze inrichting: er is geen bank of andere derde partij nodig.

Paper wallet

Een papieren document waarop de private key staat die je toegang geeft tot een (Bitcoin of altcoin) adres.

Parachain

Een parachain is een onderdeel van de Polkadot blockchain en is een eenvoudigere vorm van blockchain, waarbij de beveiliging wordt verzorgd door een “relay chain” in plaats van het verstrekken van zijn eigen beveiliging. De relay chain zorgt voor de beveiliging van de aangekoppelde parachains en garandeert dat de berichten op een veilige manier tussen de worden doorgestuurd. De berekeningen op de parachines zijn onafhankelijk en dit voorkomt het vertragen van transacties door de parallelle uitvoering in plaats van de sequentiële uitvoering.

Permissioned blockchain/ledger

Iedereen kan Bitcoins minen, omdat het een public blockchain is. Bij een ‘permissioned blockchain’ is dat niet het geval. Er zit een laag boven, waarin bepaald wordt welke entiteit mag een transacties mag wegschrijven in een ‘block’. De coin XRP van het bedrijf Ripple Labs, is een voorbeeld van zo’n blockchain en heeft o.a. CGI, MIT en Microsoft als goedgekeurde entiteiten. Dit zijn de zogeheten ‘transaction validators’.

Performance-Fee

Wanneer de software van Trad3s een positie met rendement kan afsluiten, wordt er door de software automatisch een Performance-Fee in rekening gebracht op het Trad3s-Credits saldo. Deze performance fee is 20% van het door jou gemaakte NETTO Rendement op de Exchange. Zorg dat je Saldo toereikend is, anders stopt de software automatisch.

Phishing

Van ‘phishing’ is sprake wanneer hackers een gebruiker zo ver proberen te krijgen dat ze persoonlijke gegevens, zoals login en wachtwoord of creditcard gegevens af te staan. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van een nep website of applicatie, die heel goed lijkt op het origineel. Dit komt veel voor bij cryptocurrency, omdat enkel de private key genoeg is om alle coins te stelen.

PoA (Proof of Authority)

PoA staat voor ‘Proof of Authority’. Dit is een validatie methode om transacties en blocks in een blockchain enkel door goedgekeurde accounts te verwerken. Deze staan bekend als ‘validators’ en draaien specifieke software om de transacties in blokken te kunnen opslaan. Aangezien de identiteit gekoppeld wordt aan het systeem kan het bijdragen aan het vertrouwen.

PoB (Proof of Burn)

PoB staat voor ‘Proof of Burn’. Dit is een methode om te investeren in een nieuwe cryptocurrency door coins van een bestaande te vernietigen, wat de term ‘Burning’ of verbranden heeft gekregen in de crypto wereld. Dit wordt gedaan door coins naar een speciaal, onbruikbaar adres te sturen. Dat is de normaliter de enige manier om coins te vernieten binnen een blockchain. Deze methode kan ook gebruikt worden als een coin een doorstart krijgt met een nieuw team en nieuwe coin.

Pocket

Daar waar we binnen Trad3s spreken over een pocket, spreken we over een stuk van je inleg waarvoor cryptomunten zijn aangekocht/verkocht

PoD (Proof of Developer)

PoD is de afkorting voor ‘Proof of Developer’. Dit kan elke verificatie zijn, die als bewijs kan dienen dat een cryptocurrency door een echte software developer is gemaakt. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer een nieuwe cryptocurrency gelanceerd wordt om scams tegen te gaan.

Polka

Polka is een afkorting voor Polkadot, wat een cryptocurrency is die lijkt op Ethereum. Vanwege de groei van het ecosysteem wordt er in het kort naar verwezen met Polka in plaats van de volledige naam, zoals bijvoorbeeld: ‘dit is een nieuw polka-project.’

Polygon

Polygon (voorheen bekend als Matic Network) is een cryptocurrency en blockchain-platform dat zich richt op het aanpakken van enkele schaalbaarheids- en bruikbaarheidsuitdagingen waarmee Ethereum, het toonaangevende blockchain-netwerk, wordt geconfronteerd. Het is ontworpen als een schaalbaarheidsoplossing van laag 2 voor Ethereum, wat betekent dat het naast het Ethereum-netwerk opereert om de mogelijkheden ervan te verbeteren.

Ponzi

Een frauduleuze investering waarbij vermeende opbrengsten worden betaald aan bestaande investeerders uit fondsen die zijn bijgedragen door nieuwe investeerders.

Portfolio

Een cryptocurrency ‘portfolio’ is het totale bezit van uw crypto activa op één plaats.U kunt meerdere cryptocurrency’s en tokens bezitten en om de waarde daarvan bij te houden moet u de grootte en de prijs van elke koop- en verkooptransacties registreren. Dit kan worden gedaan in een spreadsheet, maar het is veel handiger om een speciale app te gebruiken zoals bijvoorbeeld Delta. Met dit soort apps kunt u eenvoudig uw portfoliowijzigingen registreren, omdat ze de huidige prijs van een coin bij API-providers ophalen. Vaak kunt u ook alerts instellen om u te informeren wanneer de prijs boven of onder uw doel komt.

Portemonnee / Wallet

Een Bitcoin-portemonnee is heel losjes gezegd het equivalent van een fysieke portemonnee op het Bitcoin-netwerk. Deze portemonnee bestaat uit uw geheime sleutels waarmee u de aan uw portemonnee toegewezen Bitcoins in de blokketen kunt uitgeven. U kunt in elke Bitcoin portemonnee het totaalsaldo van alle Bitcoins in de portemonnee zien. Daarnaast kunt u een specifiek bedrag aan een specifieke persoon betalen, net als met een echte portemonnee. Dit is anders dan bij creditcards, waarbij u door de verkoper kosten in rekening wordt gebracht.

Pre-Sale

Een ‘Pre-sale’ in bij een ICO de fase voor de ‘Public-sale’. Tijdens deze fase is het voor investeerders mogelijk om een eerste inleg te doen. De tokens hebben dan vaak een lagere prijs dan tijdens de public sale. Het opgehaalde geld wordt meestal gebruikt voor verdere ontwikkeling, het bekostigen van de public sale en als methode om de animo in de markt af te tasten. Het is mogelijk dat de ICO niet doorgaat en een ‘refund’ is niet altijd gegarandeerd. Dat maakt een pre-sale dus ook risicovoller dan een public sale.

Privacy coin

Een privacy coin is een cryptocurrency, die zich richt op veiligheid en anonimiteit van de gebruikers. Enkele voorbeelden zijn Pivx, PRVCY, Dash, en Monero. Er zijn verschillende methoden om een transactie anoniem te maken.

Private key

De unieke code die je toegang geeft tot een (Bitcoin of altcoin) adres en je in staat stelt om er transacties op uit te voeren. Verlies je de private key van een adres dan heb je op geen enkele manier nog toegang tot dat adres en worden de munten die op dit adres staan opgeslagen in de blockchain als verloren beschouwd.

Proof of Work

Een algoritme dat de cryptocurrency blockchain beveiligt met rekenkracht en een beloning uitreikt aan de miner die een nieuw block ontcijfert.

Proof of Stake

Bij Proof of Stake worden de blokken in een blockchain "gesmeed" in plaats van "gemijnd" zoals bij Proof of Work. Staken kun je doen door op en daarvoor geschikte blockchain zoals Cardano, je munten (ADA) te delegeren in een stake-pool. Omdat je jouw munten ter beschikking stelt om het netwerk veiliger te maken krijg je extra munten (bij Cardano krijg je dus meer ADA) als beloning.

Public key

Een ‘public key’ in de crypto industrie kan worden gedefinieerd als een combinatie van letters en cijfers en vormt het adres waarnaar de cryptocurrencies of tokens kunnen worden gestuurd. Iedereen die de publieke sleutel van iemand kent, kan de assets, die op dat adres zijn opgeslagen, zien. Echter kan alleen de eigenaar van de bijbehorende ‘private key’ die assets versturen.

Pullback

Pullback verwijst naar een tijdelijke neerwaartse correctie of terugtrekking in de koers van een digitale valuta na een periode van stijging. Dit fenomeen kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder winstnemingen van handelaren, marktcorrecties, nieuwsgebeurtenissen of algemene markttrends. Tijdens een pullback ervaren prijzen een kortetermijndaling voordat ze mogelijk weer opwaarts gaan in lijn met de overkoepelende trend. Dit verschijnsel wordt vaak waargenomen in volatiele markten zoals die van cryptocurrencies.

Pump

Wanneer de koers van een cryptomunt fors stijgt na een periode van consolidatie.

P&D / Pump and dump

Wanneer de koers van een kleine cryptomunt snel fors begint te stijgen en kort daarop zeer snel daalt. Meestal een gevolg van koersmanipulatie door whales of pump and dump groepen die je vooral op Telegram tegenkomt. Hoe verleidelijk het ook kan klinken, hieraan meedoen betekent vaak dat je veel geld verliest!

QR Code

Een QR code is een type barcode in de vorm van een vierkant. De letters QR staan voor ‘Quick Response’. De code bevat veel puntjes, enkele kleine vierkantjes en soms een klein logo in het midden. Dit is anders dan de meeste overige barcode typen, die rechthoekig met streepjes. Een QR code kan door deze opzet veel meer informatie bevatten. Binnen de cryptowereld wordt het zeer veel gebruikt om een ‘wallet’ adres scanbaar te maken. Dit versnelt het proces bij het overmaken van crypto en voorkomt fouten.

Raiden Network

Het ‘Raiden Network’ is een manier om de Ethereum blockchain schaalbaar te maken door bijvoorbeeld ‘off-chain’ transacties mogelijk te maken. Het is een aparte ERC20 token en het team hield een ICO in 2017.

REACT

ook wel React.js of ReactJS genoemd is een Javascriptbibliotheek om gebruikersinterfaces mee te bouwen.

React werd in 2011 door Facebook ontwikkeld vanuit de behoefte om de code van grote webapplicaties beter beheersbaar te maken. Het was in eerste instantie een intern project en werd gebruikt voor het Facebook- en Instagramplatform. In 2013 introduceerde Facebook React aan het publiek en maakte er een opensourceproject van. Sindsdien groeit het gebruik van React en wordt de bibliotheek door meer dan één miljoen websites gebruikt, waaronder grote namen als Netflix en Uber en Trad3s. React wordt op GitHub onderhouden door Facebook en een community van individuele ontwikkelaars en bedrijven.

Rebrand

Rebrands zijn al vele malen gebeurd in de crypto wereld. Het betekent dat de coin van naam, logo en soms hun visie verandert. Dit kan om verschillende redenen gebeuren. Zo kan het bijvoorbeeld beter passen bij wat ze proberen te bereiken of de oude naam heeft een slechte reputatie. Rebranding kan dan worden gebruikt als een poging om mensen dat te doen vergeten. Soms veroorzaakt het een zelfs hype en gaat de prijs omhoog. De ‘ticker’ blijft soms hetzelfde, omdat het praktischer is ten opzichte van derden, zoals wallets en exchanges.

Reddit

Reddit is een social media platform dat intensief gebruikt in de crypto gemeenschap. De website heeft paginas per onderwerp, wat een subreddit heet. Bezoekers kunnen plaatsen en er op reageren. Coins hebben vaak een eigen subreddit voor de community om te converseren en voor het team om (ontwikkel) updates op te plaatsen.

Refund address

Een ‘Refund address’ is een wallet adres dat een gebruiker soms op moet geven om een terugboeking te kunnen ontvangen. Dit is bij een coin conversie websites vaak nodig voor het geval dat een transactie mislukt.

Referral vergoeding

Binnen Trad3s is het mogelijk om een referral vergoeding te verkrijgen over de positieve transacties die mensen hebben die jij gerefereerd hebt. Er zitten een aantal voorwaarden aan deze referral vergoeding, kort samengevat zijn dat de volgende: - Je hebt zelf een actieve trader én je hebt in het verleden minimaal 1 aankoop van minstens € 50,- gedaan. - Je krijgt 15% van de performance-fee van Trad3s in de vorm van Trad3s-Credits van alle mensen die jij Trad3s hebt aangeraden en die zo geadministreerd zijn in ons systeem. - Je krijgt 5% van de performance-fee van Trad3s in de vorm van Trad3s-Credits van alle mensen die door de mensen die jij Trad3s hebt aangeraden binnen onze software gekomen zijn. Trad3s-Credits zijn niet om te zetten in contanten, kunnen enkel gebruikt worden om de performancefee aan Trad3s te voldoen. Het is een leuke manier om zelf goedkoper de software te gebruiken. Degene die jij aanbrengt mogen 1 maand kosteloos een DEMO-trader draaien. Referralcredits hebben een maximale houdbaarheid van 1 jaar. Daarna komen ze automatisch te vervallen. We verwachten natuurlijk wel dat jij hiervoor ook de eerstelijns opvang doet voor de vragen van beginners!

Reflatie

Reflatie is een economisch beleid gericht op het stimuleren van de economie door middel van het verhogen van de overheidsuitgaven, het verlagen van de belastingen en het verhogen van de geldhoeveelheid. Het doel van reflatie is om de economie uit een periode van deflatie of recessie te halen door de vraag naar goederen en diensten te vergroten en zo de productie en werkgelegenheid te stimuleren. In tegenstelling tot inflatie, waarbij de prijzen van goederen en diensten stijgen, probeert reflatie de economie te laten groeien zonder de inflatie op te drijven tot oncontroleerbare niveaus. Reflatie kan ook worden gebruikt om een economische depressie te voorkomen of te bestrijden door de vraag te stimuleren en het vertrouwen in de economie te herstellen.

Reisregel

De "reisregel" in de nieuwe cryptowet houdt in dat wanneer je crypto-activa, zoals Bitcoin, naar iemand anders stuurt, er informatie moet worden meegestuurd over waar die activa vandaan komen en wie de ontvanger is. Deze informatie wordt opgeslagen en bij elke transactie meegestuurd. Dit is vergelijkbaar met wat er gebeurt bij gewone financiële transacties, waarbij informatie over de afzender en ontvanger wordt bijgehouden. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat alle crypto-transacties kunnen worden gevolgd en verdachte transacties kunnen worden opgespoord en geblokkeerd. Op deze manier wordt geprobeerd om de veiligheid en betrouwbaarheid van het gebruik van crypto-activa te vergroten.

REKT

De term ‘REKT’ is een verbastering van het Engelse woord ‘Wrecked’ en wordt in de crypto community gebruikt om enorme verliezen aan te duiden.

Replay attack

Dit zijn aanvallen op een blokketen na een ‘fork’. Wanneer je probeert om coins op een van de ‘chains’ te sturen, kan er een poging worden gedaan om de actie op de andere chain te spiegelen. Bij het versturen van 1 BTC kan het dus gebeuren dat er ook 1 BCH wordt verstuurd. Bitcoin Cash heeft hier een beveiliging (replay protection) voor geïmplementeerd. Echter hebben niet alle (Bitcoin) forks dit, wat opzet zou kunnen zijn. Dit is een risico bij het claimen van hard fork coins.

Replay protection

Nadat een cryptomunt werd gesplitst door een hard fork, is het in principe mogelijk om één transactie op één van de blockchains te kopiëren en op de andere blockchain ook uit te voeren,. Een transactie is altijd publiek zichtbaar, dus malafide gebruikers of hackers zouden jouw publieke transactie kunnen uitvoeren op de andere blockchain en aan jouw transactie verdienen. Een replay protection code zorgt ervoor dat transacties die uitgevoerd worden op de eerste blockchain niet meer geldig zijn op de andere blockchain.

Retracementniveaus

Definitie: Retracementniveaus zijn horizontale lijnen op een koersgrafiek die potentiële gebieden van steun of weerstand markeren. Ze worden berekend door percentages toe te passen op een eerdere significante koersbeweging, zoals een hoogtepunt of dieptepunt.

Gebruik: Retracementniveaus worden door handelaren gebruikt om:

 • Potentiële instap- en uitstappunten te identificeren: Handelaren kunnen retracementniveaus gebruiken om te bepalen waar ze long- of shortposities in een instrument willen innemen of sluiten.

 • Risicomanagement: Retracementniveaus kunnen worden gebruikt om stop-loss orders te plaatsen, die automatisch posities sluiten wanneer de koers een bepaald niveau bereikt.

 • Technische analyse: Retracementniveaus kunnen worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren om de richting van de koers te voorspellen.

Belangrijke retracementniveaus:

 • 38,2%: Dit niveau is gebaseerd op de Fibonacci-reeks en wordt gezien als een belangrijke steun- of weerstandsniveau.

 • 50%: Dit niveau markeert de helft van de eerdere koersbeweging en is een psychologisch belangrijk niveau voor handelaren.

 • 61,8%: Dit niveau is ook gebaseerd op de Fibonacci-reeks en wordt gezien als een belangrijke steun- of weerstandsniveau.

Beperkingen:

 • Retracementniveaus zijn geen exacte wetenschap en de koers kan erdoorheen breken zonder te stoppen.

 • De effectiviteit van retracementniveaus hangt af van de marktcondities en de volatiliteit van het instrument.

 • Handelaren dienen altijd andere factoren in overweging te nemen, zoals technische indicatoren en nieuws, voordat ze beslissingen nemen op basis van retracementniveaus.

Risico Preventie Trigger

In plaats van een stop-loss, waarbij de Exchange al heel gemakkelijk voorgecalculeerde risico's kan bepalen is dit een vorm van "Stop-Loss" waarbij we de order pas inschieten zodra het trigger moment geactiveerd wordt. Hiermee voorkom je grote verliezen en activatie door Exchange Slippage. Nadeel is dat je nooit het exacte percentage hebt, daar kunnen, door minuut interventies, minimale verschillen naar beneden en naar boven inzitten. Voorbeeld RPT-2% activatie op -1,9% koers loop door naar -2,1% of loopt weer op naar -1,8%. Bij verdere stijging binnen die minuut kan de RPT zelfs automatisch geannuleerd worden. Zo minimaliseer je je risico's.

Roadmap

Een plan of strategie om bepaalde doelen te bereiken. Een roadmap is vaak een plan dat laat zien wat een organisatie of team wil bereiken. Dit bevat meestal de deliverables voor het jaar, maar soms zelfs een paar jaar in de toekomst. In kan gedetailleerd zijn met specifieke data of maanden, maar het kan ook breder zijn en gebaseerd op kwartalen. In crypto is het gebruikelijk dat het team deze roadmap publiekelijk deelt, zodat de toekomstige features inzichtelijk zijn en wanneer deze worden gerealiseerd.

ROI

ROI is een afkorting voor ‘Return on Investment’. Dit is een indicator om de verhouding tussen uw initiële investering en het rendement weer te geven. De formule is ((huidige waarde – investering) / investering) x 100. Voorbeeld: als 1 Ether inleg in een ICO totaal 1.6 Ether waard is geworden, dan is de ROI 60%.

Safetycoin

Deze muntjes zijn makkeijker te zien als investeringsproduct. Ze worden verkocht met het oog op koerswinst of het krijgen van een dividend. Ze zouden een aantoonbare onderliggende waarde moet hebben en zo gedragen ze zich ook eerder als "Normale Aandelen". Een andere naam is Securitytoken.

SAFU

SAFU is een term in de cryptocurrency wereld die in principe veilig (Safe) betekent. Het wordt gebruikt door bijvoorbeeld exchange CEO’s als er een hack is gebeurd en dan kan zeggen ‘Alle gebruikers saldi zijn SAFU!’. Het werd populair toen deze Youtube-video door Bizonacci werd uitgebracht.

Sat

Sat is de afkorting voor Satoshi.

Satoshi

De kleinste eenheid van een Bitcoin, oftewel 1 honderd miljoenste van een bitcoin. De term werd opgedragen aan de anonieme ontwikkelaar van Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Het is het achtste cijfer achter de komma, dus 0.00000001 BTC.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de alias van de maker van Bitcoin, die graag anoniem wil blijven. Niemand weet wie het is. Het zou een persoon, groep, bedrijf of zelfs een overheid kunnen zijn. Het is toch wel aannemelijk dat het een persoon is, want er zijn mensen die via e-mail met hem of haar gecommuniceerd hebben.

Scam

Een ‘scam’ is een frauduleuze handelwijze, die wordt uitgevoerd door een oneerlijk persoon, groep of bedrijf. Het doel is om geld of iets anders van waarde te krijgen, zoals persoonlijke informatie of in het geval van cryptocurrency de ‘private key’. Wil je meer lezen kijk dan ook eens op www.cryptoplichters.nl

Scammer

Een scammer is een persoon die een scam uitvoert.

Schaalbaarheid

In de context van blockchain-technologie is schaalbaarheid het vermogen van een blockchain-netwerk om de transactie snelheid en doorvoer te verhogen die nodig is om de verwerkingstijden voor transacties te verbeteren. Hoe hoger de schaalbaarheid van een netwerk, hoe efficiënter het transacties kan verzenden en verschillende soorten gegevens kan verwerken. Schaalbaarheid is een van de drie belangrijkste kenmerken van een volwassen blockchain-netwerk, de andere twee zijn decentralisatie en beveiliging.

SEC

SEC is de afkorting van ‘Securities and Exchange Commission’. Dit is een onafhankelijke overheidsorganisatie van de Verenigde Staten van Amerika. De SEC is primair verantwoordelijk voor de financiële markten. Zij handhaven de federale effectenwetgeving, stellen nieuwe regels voor en reguleren de Amerikaanse financiële markten.

Securitytoken

Deze muntjes zijn makkeijker te zien als investeringsproduct. Ze worden verkocht met het oog op koerswinst of het krijgen van een dividend. Ze zouden een aantoonbare onderliggende waarde moet hebben en zo gedragen ze zich ook eerder als "Normale Aandelen". Een andere naam is Safetycoin.

Segwit / Segregated Witness

Een protocol waarbij vitale informatie van elke transactie in de blockchain parallel wordt opgeslagen in plaats van in de blockchain zelf. Op die manier wordt de omvang van het blockchain bestand kleiner.

SEPA (Single European Payments Area)

De benaming voor een online overschrijving met de betaalapplicatie van je bank.

Shilling

‘Shilling’ is wanneer iemand een coin of ICO op een subjectieve manier aan het promoten is. Dit is soms gewoon uit enthousiasme en soms om gewoon zoveel mogelijk kopers of investeerders te overtuigen om in te stappen met als doel zelf zo veel mogelijk winst te hebben als daardoor de prijs omhoog gaat.

Shitcoin

Een Shitcoin is elke coin, die slecht wordt beoordeeld door degene die er over praat. Het kan dus elke altcoin betreffen, maar ook Bitcoin. Ten grondslag ligt bijvoorbeeld een gebrek aan innovatie, slechte communicatie, langzame ontwikkeling of een andere coin is volgens die persoon aanzienlijk beter.

Short

Shorting of short gaan op een activum is een handelsstrategie waarbij u speculeert op een koersdaling van dat asset. Het is een zeer riskante tactiek en u kunt gemakkelijk geld verliezen met deze methode. Daarom is het alleen geschikt voor ervaren traders en beleggers met een hoge risicobereidheid. Shorting komt uit de traditionele financiële wereld, maar is nu ook mogelijk op crypto en wordt meestal gedaan op Bitcoin. De shortmethode zelf is een praktijk waarbij geleende assets op de beurs worden verkocht om tegen een lagere prijs terug te kopen en winst te maken met het verschil. Het is ook mogelijk om een hefboom te gebruiken voor nog hogere winsten, maar dat brengt nog meer risico met zich mee om te verliezen. Het tegenovergestelde van short gaan is ‘long’ gaan.

Slack

Slack is een cloud-gebaseerde software voor samenwerking in teams. Het werd populair bij coins in 2016 en 2017 om een plek te creëren waar fans de coin kunnen bespreken en communiceren met het team erachter. Echter is het niet erg geschikt is voor grote groepen van duizenden leden in de gratis versie. Dit veroorzaakte vaak problemen waardoor nieuwe leden niet toegelaten konden worden. Tegenwoordig hebben veel coins hun community verplaatst naar Telegram en Discord.

Smart contract

Een programma dat aan sommige cryptomunten of tokens kan worden toegevoegd. De code beslist of er aan condities zijn voldaan om de transactie te versturen naar de bestemming of terug te betalen aan de uitvoerder, of een combinatie hiervan. Omdat dit programma ook wordt opgeslagen in de blockchain is deze code onveranderlijk en wordt er een veiligheid ingebouwd.

Soft fork

Een upgrade van het algoritme van een cryptomunt die backwards compatible is. Daarom hoeven de nodes alleen een update te doen van de software om compatibel te zijn met de nieuwe code.

Solidity

Solidity is programmeertaal voor het schrijven of implementeren van ‘Smart Contracts’, die draaien op de Ethereum blockchain. Inmiddels ondersteunen meerdere Blockchains deze nieuwe taal.

Spread

Wanneer je op een cryptocurrency exchange handelt, wil je misschien Bitcoin, Ether of een andere digitale valuta kopen of verkopen. De "spread" is het verschil tussen de prijs waartegen je een bepaalde cryptocurrency kunt kopen en de prijs waartegen je diezelfde cryptocurrency kunt verkopen op de exchange.

Dit betekent dat als je een cryptocurrency wilt kopen, je meer betaalt dan de huidige marktprijs en als je een cryptocurrency wilt verkopen, ontvang je minder dan de huidige marktprijs. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs is de "spread".

Exchanges verdienen geld door hun eigen prijzen vast te stellen en een spread in rekening te brengen voor de aankoop en verkoop van cryptocurrencies. Op deze manier kunnen ze geld verdienen aan elke transactie die op hun platform wordt uitgevoerd. Hoe groter de spread, hoe meer geld ze verdienen.

Het is belangrijk om op te merken dat de spread kan variëren afhankelijk van de liquiditeit van de cryptocurrency en de activiteit op de exchange. Over het algemeen hebben exchanges met een hogere liquiditeit (meer handelaren en transacties) kleinere spreads omdat er meer concurrentie is tussen kopers en verkopers en de prijzen dichter bij de werkelijke marktprijzen liggen.

Stablecoin

Stablecoins’ zijn tokens of cryptocurrencies met als doel een minimale prijsvolatiliteit te hebben. Het probeert meestal een stabiele prijs van een gerelateerd asset, zoals bijvoorbeeld USD, te behouden. Het kan worden gedekt door de gerelateerde asset of worden gerepliceerd met behulp van ‘smart contracts’. Stablecoins zijn meestal gekoppeld aan fiat geld, maar het is ook mogelijk om te worden gekoppeld aan edelmetalen zoals goud of zilver, of zelfs andere activa. Het biedt de mogelijkheid om op een gemakkelijke en toegankelijke manier crypto vermogen tijdelijk op te slaan in een meer stabiele asset tijdens de volatiliteit van de markt, in plaats van gebruik te maken van het traditionele financiële ecosysteem. Het opnemen van fiat geld kan een paar dagen duren en kan ook erg duur zijn.

Stagflatie

Stagflatie is een economische situatie waarbij een land te maken heeft met zowel hoge inflatie (een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten) als een lage economische groei (stagnerende economie). Dit betekent dat de prijzen blijven stijgen, maar de economie niet groeit en soms zelfs krimpt.

Vaak wordt aangenomen dat inflatie ontstaat als er te veel geld in omloop is, terwijl economische groei wordtvergeleken met lagere werkloosheid, hogere investeringen en een groeiende productie. Stagflatie is echt een situatie waarbij deze twee zaken samenkomen en elkaar lijken tegen te werken, wat het voor beleidsmakers moeilijk maakt om goed en efficient te reageren.

Stagflatie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals aanbodschokken, zoals een plotselinge stijging van de olieprijzen, of door een gebrek aan vraag, zoals een daling van de consumentenbestedingen. Het kan ook het gevolg zijn van een slecht economisch beleid, zoals een teveel aan overheidsuitgaven, een hoge belastingdruk of een ontoereikende monetaire beleid van de centrale bank.

Standaarddeviatie

Standaarddeviatie (StdDev) is een technische indicator die wordt gebruikt voor het bepalen van trend- en marktvolatiliteit. Deze indicator meet het bereik van schommelingen ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde. Standaardafwijking wordt vaak gebruikt als onderdeel van andere technische indicatoren.

Staking

Door je coins in je wallet te houden word je beloond met extra coins. Slechts een aantal coins hebben Proof of Stake.

Steemit

Steemit is een social media platform dat volledig draait op de Steem blockchain. De coins geven de gebruiker de mogelijkheid om berichten te promoten. De coins zijn te kopen op een exchange, maar ook te verdienen binnen Steemit door een actieve bijdrage te leveren in de vorm van nieuwe berichten of reacties op bestaande berichten.

Stealth Adres / Stealth Addresses

Stealth-adressen verwijzen naar een privacy-verhogende functie die wordt gebruikt in cryptotransacties. In het geval van cryptocurrencies, zoals Monero, is een stealth-adres een cryptografische techniek waarmee de ontvanger van een transactie anoniem kan blijven door voor elke transactie een uniek, eenmalig adres te genereren.

In tegenstelling tot traditionele adressen die openbaar zichtbaar zijn op de blockchain en kunnen worden geassocieerd met een bepaalde gebruiker of entiteit, bieden stealth-adressen een extra laag privacy door de identiteit van de ontvanger te verbergen. Wanneer een verzender een transactie naar een stealth-adres initieert, registreert de blockchain de transactie als zijnde verzonden naar een tijdelijk adres dat niet direct kan worden gekoppeld aan de ontvanger.

Stimmy

Stimmy’ is een slangterm voor stimulus, die verwijst naar het geld dat de burgers van de VS van hun regering ontvingen om hen financieel te steunen tijdens de periode van het coronavirus. Dit is een onderdeel van het noodhulppakket. In de cryptocurrency wereld denkt men dat veel mensen dit geld zullen gebruiken om Bitcoin of andere altcoins te kopen.

Stock-to-Flow model (S2F)

Het Stock-to-Flow (S2F) model, in het Nederlands ook wel het "Voorraad-tot-Stroom" model genoemd, is een economisch model dat wordt gebruikt om de schaarste van een grondstof te meten. Het model berekent de verhouding tussen de totale voorraad (stock) van een grondstof, zoals bijvoorbeeld goud of bitcoin, en de jaarlijkse productie (flow). Deze verhouding geeft inzicht in hoelang het zou duren om de bestaande voorraad bij de huidige productie te vervangen.

Het Stock-to-Flow model wordt vaak toegepast op edelmetalen en cryptocurrencies. Een hogere Stock-to-Flow ratio duidt op een hogere schaarste en wordt vaak geassocieerd met een waardeopslag. In de context van bijvoorbeeld bitcoin, wordt het model gebruikt om voorspellingen te doen over toekomstige prijsontwikkelingen op basis van de schaarste van bitcoin en de verwachte nieuwe toevoegingen aan de voorraad.

Swing

Een ‘Swing’ is een zigzag beweging van de prijs. Een ‘Swingtrader’ is iemand die daar intensief gebruik van maakt om meer coins te bemachtigen.

TA

TA staat voor technische analyse. Dit wordt gebruikt om de grafiek van een cryptocurrency of aandeel te analyseren met behulp van verschillende indicatoren. Dit geeft een belegger of handelaar meer onderbouwing voor de keuze om te kopen of verkopen.

Taker-fee

Taker fees, ook bekend als betaling voor het order verloop, geven de mogelijkheid om liquiditeitsproviders met korting op de prijs mee te doen in de markt. Takers zijn de traders die de prijzen hanteren van de zogenaamde market makers.

Tanking

Tanking staat voor een daling van de waarde. Als een cryptocurrency ‘tankt’ daalt de prijs aanzienlijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben op fundamenteel vlak of als belangrijke kruising in een technische analyse gevormd is.

Telegram

Telegram is een messaging app, die gebruikt kan worden op zowel mobiel als desktop. Het is erg populair in de crypto gemeenschap. De meeste coins hebben een telegramkanaal, waar geïnteresseerden kunnen deelnemen en de ontwikkelingen van de coin kunnen bespreken. Je kunt deelnemen aan zoveel kanalen als je wilt. Het wordt echter ook veel misbruikt door oplichters, die links en virussen versturen. Maar omdat Telegram geavanceerde bots ondersteunt, kan dit eenvoudig worden aangepakt. De bot wordt ook vaak gebruikt om nieuwe gebruikers te verwelkomen of om cryptocurrency fooien naar elkaar te sturen.

Tether

De cryptomunt van het bedrijf Tether die wordt ge-backed door de Amerikaanse dollar. Elke Tether is altijd 1-op-1 gelinkt aan de dollar. Door het aanwenden van een 100% fysieke geldreserve in cash dollar, kunnen op elk moment alle Tethers door het bedrijf worden omgewisseld in echte dollar. Zo blijft de prijs van 1 Tether dollar constant gelijk aan 1 US Dollar. De meeste exchanges waar je Bitcoin tegenover de dollar kan traden maken gebruik van een geldreserve in tether dollar in plaats van echte dollar. Deze crypto-dollarmunt kan je door dit systeem op alle momenten uitwisselen voor cash geld.

The Flippening

Het moment dat een andere cryptocurrency qua marktwaarde groter is dan Bitcoin wordt genoemd als ‘The Flippening’. Dit is nog niet gebeurd.

Ticker

Een ‘Ticker’ is een afkorting van onder andere aandelen op de beurs. Het bestaat uit een paar brieven. In de cryptowereld wordt dit systeem ook gebruikt. In het geval van aandelen is ook een uniek ID ontwikkeld, de zogenaamde ISIN-code. Zo’n systeem bestaat nog niet voor crypto. Het gebeurt dus dat er meerdere malen dezelfde ticker gebruikt wordt voor verschillende munten. Daarom is het extra belangrijk om de naam te controleren voordat je een koop- of verkooporder plaatst.

Tickersymbool

Elke cryptovaluta heeft een handelssymbool of tickersymbool. Voorbeelden hiervan zijn Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) en Ether (ETH). Mensen verwijzen vaak naar cryptovaluta via het tickersymbool en niet de naam.

Token

Een digitale representatie van een bepaalde waarde.

To the moon

Deze uitdrukking komt veel voor in chatgroepen en fora omtrent cryptocurrency. Het wordt gebruikt om het verlangen naar een enorme prijsstijging mede te delen. Dan zegt men ‘When Moon’. Het wordt ook gebruikt op momenten dat prijs van een coin hard omhoog gaat. Dan is ‘To the moon!’ gebruikelijk.

TOR

TOR is een afkorting for ‘The Onion Router’. Onion routing is een methode om anoniem data over het Internet te versturen. Het TOR Netwerk bestaat uit duizenden proxy servers van vrijwilligers op het Internet, die de routering mogelijk maken. Er zijn al cryptocurrencies die ‘nodes’ op het TOR netwerk ondersteunen.

Total Supply

De ‘total supply’ geeft de hoeveelheid coins aan, die al in omloop is aangevuld met de coins, die niet op de markt verhandel baar zijn. Het betreft dus enkel coins, die al bestaan. Dat anders dan de ‘max supply’, waar toekomstige coins in meegenomen worden. Dit totale aanbod is groter dan of gelijk aan ‘circulating ‘ supply’. Het kan namelijk bestaan uit verhandelbare en niet-verhandelbare coins, zoals gereserveerde c.q. of nog niet vrijgegeven coins voor het team of investeerders.

TPI (Trend Probability Indicator)

De Trend Probability Indicator (TPI) is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om trends in de crypto-markt te identificeren en de waarschijnlijkheid van voortzetting van die trends te beoordelen. Het doel ervan is om investeerders te helpen bij het nemen van beslissingen op basis van de richting en sterkte van de trend.

De TPI maakt gebruik van verschillende technische analysemethoden en wiskundige formules om grafieken en historische gegevens van cryptoprijzen te analyseren. Het resultaat is een numerieke waarde of indicator die aangeeft of een trend waarschijnlijk zal aanhouden of mogelijk zal omkeren.

Wanneer de TPI aangeeft dat een trend waarschijnlijk zal aanhouden, kan dit betekenen dat de prijs van een bepaalde cryptovaluta naar verwachting zal blijven stijgen of dalen, afhankelijk van de richting van de trend. Dit kan investeerders helpen bij het nemen van beslissingen over het kopen of verkopen van cryptovaluta op basis van de verwachte voortzetting van de trend.

TPS

TPS staat voor transacties per seconde en verwijst naar het aantal transacties dat een netwerk per seconde kan verwerken. De TPS van Bitcoin is bijvoorbeeld ongeveer 5 en die van Ethereum ongeveer 10 op dit moment. Dit betekent dat er een hogere vergoeding nodig is om een transactie snel te laten verwerken. Nieuwe Blockchains kunnen zich onderscheiden met een veel hogere TPS, maar dit gaat vaak gepaard met meer centralisatie van de lagere (chain) beveiliging.

Trad3s

Is een Spaans Software huis wat applicaties maakt om consumenten op een eenvoudige en transparante manier de mogelijkheid geeft om geautomatiseerd in cryptovaluta te handelen, beheren en administreren.

Trad3s-Credits

De Performance-fee, binnen de Trad3s-Software, wordt voldaan in Trad3s-Credits. 1 Credit staat voor een referentiewaarde van € 1,- deze referentiewaarde kan per land verschillen. Referral Trad3s-Credits hebben een maximale houdbaarheid van 1 jaar. Daarna komen deze automatisch te vervallen.

Trading Bot

Een trading bot is een algoritme dat voor een handelaar op de beurs of cryptobeurs handelt. Handelbots worden door zowel professionals als amateurs gebruikt. Het beste bij ons bekende bot is Trad3s.

Transaction fee

De ‘transaction fee’ is het bedrag dat betaald moet worden om transacties op de Blockchain te verrichten. Deze fee komt meestal terecht bij de ‘Miners’, maar soms worden ze ook ‘verbrand’ (burned). Er is ook een aantal cryptocurrencies, waarbij je geen fee hoeft te betalen.

Transaction ID

Alle transacties in de Blockchain, zoals het bedrag, adres van de afzender en ontvanger en de datum van overschrijving worden voorzien van een identificatie, die publiekelijk toegankelijk is in het grootboek (ledger) van de Blockchain. Dit is de ’Transaction ID’.

Trezor

De Trezor is een populaire ‘Hardware Wallet’, die meerdere blockchains ondersteunt.

Trillion

Een ‘trillion’ in het Engels is in het Nederlands een biljoen en in getallen 1.000.000.000.000. Omdat dit zo’n groot getal is, kun je ook zeggen dat het duizend miljard of een miljoen miljoen is. Voor de meeste mensen zijn dat begrijpelijkere getallen. In 2021 bereikte Bitcoin voor het eerst een marktkapitalisatie van 1 biljoen.

Uniswap

Uniswap is een populair gedecentraliseerde exchange, bekend om haar rol in het faciliteren van geautomatiseerde handel in gedecentraliseerde financiële (DeFi) tokens. Simpel gezegd op Uniswap kopen gebruikers eenvoudig coins. Uniswap is een geautomatiseerde marktmaker (AMM).

Uniswap is opgericht in 2018, maar is bekend geworden in 2020 met de opkomst van DeFi-tokens en het daarbij behorende toename in handelsvolume van deze coins.

USDT

De cryptomunt van het bedrijf Tether die wordt ge-backed door de Amerikaanse dollar. Elke Tether is altijd 1-op-1 gelinkt aan de dollar. Door het aanwenden van een 100% fysieke geldreserve in cash dollar, kunnen op elk moment alle Tethers door het bedrijf worden omgewisseld in echte dollar. Zo blijft de prijs van 1 Tether dollar constant gelijk aan 1 US Dollar. De meeste exchanges waar je Bitcoin tegenover de dollar kan traden maken gebruik van een geldreserve in tether dollar in plaats van echte dollar. Deze crypto-dollarmunt kan je door dit systeem op alle momenten uitwisselen voor cash geld.

Utility coin / token

Utilitycoins of Utilitytokens worden gebruikt om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst of service van een cryptoproject. Deze muntjes hebben een eigen specifieke gebruiksmogelijkheid en orden vaak UserTokens genoemd. Het grootste deel van deze muntjes worden ontwikkeld op bestaande blockchain. Ze zijn niet bedoelt als investering maar toepasbaar voor de ontwikkelde functionaliteit. Toch maken ommige Utilitymuntjes ook een bijzondere koerswinst.

UXTO

UXTO is de afkorting van ‘Unspent Transaction Output’. Het totale saldo bitcoins op een adres kan verspreid zijn over meerdere blokken in de blockchain. De nog niet uitgegeven bitcoins hebben een UXTO kenmerk. Door in de blockchain te zoeken naar de UXTO’s, die horen bij een ‘wallet’ adres kan het totale besteedbare saldo bepaald worden. Dit wordt door de wallet weergegeven als deze volledig gesynchroniseerd is.

Vaporware (aka Vapourware)

Vaporware is een term die uit de software wereld komt om aangekondigde, maar niet uitgebrachte of geannuleerde software aan te duiden. In de cryptocurrency wereld gebeurt dit ook, maar is de term “Shitcoin” gebruikelijker.

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin is een programmeur van Canadees-Russische afkomst. Hij is de uitvinder van ‘Smart Contracts’ en medeoprichter van Ethereum.

Volatility / Volatiliteit

De mate van beweeglijkheid van de koers van een cryptomunt of aandeel.

Volume

Het aantal trading acties per minuut, uur of dag van een cryptocurrency pair. Hoe groter het volume hoe groter de interesse voor het traden van deze munt.

Wallet

Een publiek zichtbaar adres op de blockchain waar je toegang toe hebt met een unieke private key.

Wash Trading

Wash trading is de activiteit op een beurs waar met zichzelf wordt gehandeld. Het enige doel hiervan is om het handelsvolume te vergroten. Dit zou nieuwe investeerders kunnen lokken om dat product ook te verhandelen of het doet lijken alsof die specifieke beurs intensief wordt gebruikt en daardoor dus betrouwbaarder lijkt. Dit gedrag is verboden in de traditionele markten.

wBTC Wrapped Bitcoin

Een Wrapped Bitcoin (WBTC) is een digitaal activum dat gebaseerd is op blockchain-technologie. Het wordt gemaakt door gewone Bitcoin (BTC) om te zetten in een speciaal soort token dat werkt op het Ethereum-netwerk. Dit betekent dat je Bitcoin kunt "inpakken" in dit nieuwe token, zodat je het kunt gebruiken in de wereld van Ethereum. Met WBTC kunnen Bitcoin-eigenaren hun BTC omzetten in deze nieuwe vorm en deze in slimme contracten, gedecentraliseerde apps en financiële systemen op Ethereum gebruiken. Eén WBTC-token is meestal gelijk aan één Bitcoin, dus de waarde blijft behouden. Dit helpt om Bitcoin en Ethereum beter met elkaar te laten samenwerken en maakt het mogelijk om verschillende financiële activiteiten uit te voeren in de wereld van blockchain-technologie. Deze wordt vooral gebruikt op Decentrale Exchanges, die niet rechtstreeks in BTC kunnen handelen.

Weak Hands

De term ‘weak hands’ verwijst naar een investeerder die zijn investering of een deel ervan heeft verkocht vanwege emotionele onrust. Mensen die nerveus werden en te vroeg hebben verkocht worden dan ‘weak hands’ genoemd in crypto-chatgroepen. Het tegenovergestelde hiervan kan de term HODL of Hodler zijn.

WEB 3

De term Web 3.0 verwijst naar een visie van de derde generatie computers, die anticipeert dat technologieën zoals blockchain het internet zullen decentraliseren. Dit houdt in dat web 2.0-bedrijven als Facebook, Amazon, LinkedIn en Apple zullen decentraliseren om de online uitwisseling van waarde mogelijk te maken en gebruikers in staat te stellen om eigenaar te worden van hun gegevens. Web 3.0 is ontworpen voor alle deelnemers die een peer-to-peer (P2P)-model gebruiken voor websites, applicaties en internet als geheel. Het zal zich op vele manieren richten op het produceren van een machine leesbaar data gestuurd web. Velen geloven dat blockchain en crypto centraal staan bij de realisatie van het open, publieke, censuurbestendige, grenzeloze, gratis internet: Web 3.0.

Wei

Een ‘Wei’ is de kleinste benaming van Ether. 1 Ether = 1.000.000.000.000.000.000 Wei (10-18)

Whale

Iemand die zodanig veel coins van een munt in bezit heeft dat hij of zij de koers kan beïnvloeden.

Whitelist

Een “Whitelist” is een lijst van goedgekeurde deelnemers, die mogen meedoen aan een ICO of Pre-ICO. Er wordt niet altijd gebruik gemaakt van een ‘whitelist’, maar meestal wel om ‘hype’ en exclusiviteit voor de ICO te genereren.

White paper

Een document wat beschrijft hoe een technologie een specifiek probleem oplost. White papers worden gebruikt om de investeerder van objectieve, relevante informatie te voorzien die kan worden gebruikt voor het nemen van een beslissing.

Wholecoiner

Een ‘wholecoiner’ is iemand die 1 volledige Bitcoin bezit. Hoe hoger de prijs van Bitcoin wordt, hoe moeilijker het wordt om dit te bereiken. Het aantal ‘wholecoiners’ zal daarom ook beperkt zijn.

Wire transfer

Een ‘wire transfer’ of bankoverschrijving is het elektronisch overmaken van geld via een netwerk van banken of aanverwante instanties over de hele wereld. De verzender betaalt een vergoeding voor de transactie en geeft de naam op van de ontvanger, het rekeningnummer en het bedrag dat moet worden overgemaakt. De kosten van deze overboeking kunnen sterk variëren. Binnen de Europese Unie is het gratis, maar intercontinentaal kunnen de kosten flink oplopen. In tegenstelling tot cryptocurrencies is ook er altijd een tussenpersoon bij betrokken en kan het soms dagen duren in plaats van enkele seconden of minuten.

Withdrawal address

Dit is het adres dat opgegeven wordt om een cryptocurrency te ontvangen. Deze term wordt door exchanges veel gebruikt. Over het algemeen geef je hier je persoonlijke wallet address op.

Wojak

De Wojak betekent letterlijk krijger of soldaat in het Pools en heeft zijn oorsprong van het plaatjes-forum Krautchan, waar een gebruiker de foto voor het eerst plaatste met een begeleidende tekst als ‘That feel when X’, waarna deze werd verspreid naar andere fora, waaronder 4chan. Het origineel is in het wit en ziet eruit als een cartoonesk kale man, die verschillende soorten emoties uitdrukt. Later werden misvormde (roze) varianten in de crypto-scène intensief gebruikt als een manier om de acties of de intelligentie van mensen te bespotten of te bekritiseren. Wojak wordt nu ook vaak gezien samen met Pepe, een groene cartooneske kikker die op een vergelijkbare manier wordt gebruikt.

XBT

XBT is een alternatieve afkorting voor Bitcoin (BTC) en is de officiële ISO 4217 standaard. Het is een landonafhankelijke cryptocurrency. Zo is bijvoorbeeld de afkorting voor goud XAU.

Yellow paper

Een ‘yellow paper’ is een onderzoeksdocument. Hierin wordt een meer diepgaande en technische analyse beschreven. Dit document is heeft als doel om de betrokkenen en geïnteresseerden te informeren.

Yield farming

Yield farming is het proces van het genereren van een zo hoog mogelijk rendement op uw crypto assets door ze aan het werk te zetten. In de cryptowereld heeft DeFi een grote rol op zich genomen en de diensten erbinnen maken ‘yield farming’ mogelijk. Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om uw crypto activa te verplaatsen naar pools om zo rente te krijgen op die activa, waardoor het een jaarlijkse rendement oplevert. Alleen het kopen van crypto assets en ze in je ‘wallet’ houden, levert geen rendement op, maar het uitlenen ervan met DeFi diensten zoals bijvoorbeeld Compound maakt dit wel mogelijk. Een term die nauw verwant is aan ‘yield farming’ is ‘liquidity mining’.

Zerocoin (protocol)

Zerocoin, ook bekend als Zerocoin protocol, is van oorsprong een voorstel om Bitcoin een privacy functie te geven. Het is momenteel geïmplementeerd door o.a. de coins Zcoin en PivX.

zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge):

zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) zijn cryptografische protocollen die gebruikt worden om bewijs te leveren van de geldigheid van een bepaalde bewering zonder daadwerkelijk de bewering zelf te onthullen. Met behulp van zk-SNARKs kunnen partijen informatie uitwisselen en verifiëren zonder gevoelige gegevens bloot te stellen.

In essentie stellen zk-SNARKs een partij in staat om een bewering te maken, zoals het bezitten van een bepaald geheim of het voldoen aan bepaalde voorwaarden, en dit bewijs op een cryptografisch verifieerbare manier te presenteren zonder de inhoud van de bewering prijs te geven. Het bewijs dat wordt gegenereerd met behulp van zk-SNARKs is compact en kan snel worden geverifieerd, zelfs door partijen die geen kennis hebben van de specifieke details van de bewering.

Z-strategie / Z-score

Z-strategieën / scores voor elke cryptocurrency worden berekend op basis van voor het handelsvolume gecorrigeerde voortschrijdende gemiddelden van twee weken en standaarddeviaties.

Een Z-score groter dan +2 betekent dat de huidige prijs aanzienlijk HOGER is dan verwacht afgezet tegen de afgelopen twee weken. In dit geval kun je overwegen enkele muntjes te verkopen om wat winst te nemen, ervan uitgaande dat je gemiddelde kosten per munt lager zijn dan de huidige prijs.

 1. Een Z-score van minder dan -2 betekent dat de huidige prijs aanzienlijk LAGER is dan verwacht van de afgelopen twee weken. In dit geval kunt u overwegen weer muntjes te kopen, omdat het een goed moment is om te kopen en de prijzen weer normaal kunnen worden.

 2. Een Z-score tussen +2 en -2 betekent dat de huidige prijs erg overeenkomt met de gemiddelde prijs van de afgelopen twee weken. Met andere woorden, de prijs is redelijk.

Werkt het? Ja, het kopen van crypto's met een z-score van minder dan -2 of -3 kan je 6-20% extra rendement op jouw investering opleveren. Maar aan het eind van de rit, omdat de cryptomarkt in een aanzienlijk tempo is gestegen, is het belangrijkste onderdeel om te blijven investeren. Zo krijg je altijd een goed gemiddeld rendement.

Last updated